Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Přístroj Obsluhu přístroje zajišťuje
4SPIN Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Alphachron Oddělení neotektoniky a geochronologie
Automatická seismická aparatura pro nepřetržité monitorování RUP2004/RUP2009/RUP2012 Oddělení seismotektoniky
Automatická tavička vzorků pro XRF analýzu Oddělení struktury a vlastností materiálů
Bezkontaktní měření povrchu MarSurf TS 50/4 (Mahr, Německo) Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
CDS Pyroprobe 5150 -Trace Ultra - DSQ II ThermoScientific Oddělení geochemie
Desintegrátor Oddělení struktury a vlastností materiálů
Digitální 24-kanálový seismograf Geode (Geometrics, USA) Oddělení seismotektoniky
Digitální mikroskop VHX-600 (KEYENCE) Oddělení seismotektoniky
Oddělení struktury a vlastností materiálů
Dilatometr TM-71 Oddělení inženýrské geologie
Oddělení neotektoniky a termochronologie
Dionex Accelerated Solvent Extractor Oddělení geochemie
Discoplan – TS Oddělení geochemie
Dlouhoperiodický seismometer Guralp CMG-40T Oddělení seismotektoniky
Electrospunra ES-210 (Mikrotools) Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Evolved Gas Analysis (EGA) Oddělení struktury a vlastností materiálů
Extractor B-811 Soxhlet - Büchi Oddělení geochemie
GC-UV chromatograf G11 (Labio) Oddělení struktury a vlastností materiálů
Geoelektrická aparatura ARES Oddělení inženýrské geologie
Oddělení seismotektoniky
Oddělení neotektoniky a termochronologie
Geofon SM6-3D Oddělení seismotektoniky
Grafitační pec GERO HTK 8 GR/22-1Gman (GERO GmbH, Německo) Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Gravimetr CG-5 Oddělení seismotektoniky
Gravimetrický sorpční analyzátor IGA 002 HIDEN Oddělení geochemie
Hladinoměr - Minidiver Oddělení neotektoniky a geochronologie
Hydraulický vyhřívaný lis HLV 5.1 (Pracovní stroje Teplice, ČR) Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
IGA 100 with DSMS, HIDEN Oddělení geochemie
Infračervený spektrometr Nicolet Protégé 460 E.S.P.(Thermo-Nicolet, Inc., USA) Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Inspekt 100 (Hegewald & Peschke) Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Klimatická komora CTC 256 Memmert Oddělení inženýrské geologie
Kvadrokoptéra Inspire 1 Pro Oddělení inženýrské geologie
Laserový granulometr CILAS 920 Oddělení struktury a vlastností materiálů
Laserový skener Optech Ilris 3D Oddělení inženýrské geologie
LECO GPX 300 bruska a leštička Oddělení geochemie
Lis na stanovení pevnosti materiálů Oddělení struktury a vlastností materiálů
Logitech CL 50 system Oddělení geochemie
Logitech PM5 Oddělení geochemie
Lyofilizátor model BenchTop VirTis 4K - ZL Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Mikroskop Nikon Optishot 100S Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Mikroskop UMSP 30-Petro fy Opton-Carl Zeiss s fotometrem a fluorescenčním uspořádáním Oddělení geochemie
Mikrospektrofotometr QDI CoalProTM fy CRAIC Technologies s optickým mikroskopem Olympus BX51 s fluorescenčním uspořádání Oddělení geochemie
Multipycnometer Quantachrom Oddělení geochemie
Ohodnocení seismického ohrožení Oddělení seismotektoniky
Optický mikroskop se systémem pro analýzu obrazu LUCIA (Laboratory Imaging a NIKON) Oddělení geochemie
Pec na výpal materiálů Oddělení struktury a vlastností materiálů
Pec se sesuvným ložem a krakovacím modulem Oddělení struktury a vlastností materiálů
Pec se stacionárním ložem a krakovacím modulem Oddělení struktury a vlastností materiálů
Plynový chromatograf Agilent 6890N Oddělení struktury a vlastností materiálů
Plynový chromatograf s kvadrupólovým hmotnostním spektrometrem ThermoElectron Trace-DSQII Oddělení geochemie
Polarizační mikroskop BX51 pro procházející světlo s fluorescenčním uspořádáním Oddělení geochemie
Polydrive mixer HAAKE R600 (Thermo Electron Scientific, Německo) Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Porosimeter Pascal 140 a 240 Thermo Fisher Scientific Oddělení geochemie
Porosimeter PASCAL 140 a 440 EVO - Thermo Scientific Oddělení geochemie
Pyknometr Pycnomatic ATC (Thermo Scientific) Oddělení struktury a vlastností materiálů
Radonoměr - Radim 3A Oddělení neotektoniky a geochronologie
Rentgen-fluorescenční analyzátor Spectro, Kleve (XRF) Oddělení struktury a vlastností materiálů
Rotaphone Oddělení seismotektoniky
Seismometer STS-2 (Streckeisen) Oddělení seismotektoniky
Seismometre: STS-2, CMG-40T Guralp, LE-3D Lennartz Oddělení seismotektoniky
SimpliMet 3000 automatický lis Oddělení geochemie
Skenovací elektronový mikroskop Quanta 450 (SEM) Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
Oddělení inženýrské geologie
Soxhlet extraktor Büchi B-811 Oddělení geochemie
Spektrofotometr Aquarius CE 7500 dvoupaprskový UV-VIS (Cecil Instruments Ltd) Oddělení struktury a vlastností materiálů
Teplotně programovatelná sušárna do 300 °C (Binder) Oddělení struktury a vlastností materiálů
Termický analyzátor Perkin-Elmer Oddělení struktury a vlastností materiálů
Termický analyzátor SETARAM Oddělení struktury a vlastností materiálů
Termický analyzátor TERI-MOM Oddělení struktury a vlastností materiálů
Thermo Finnigan FLASH EA 1112 Series CHNS/O Analyzer Oddělení geochemie
Thermo Scientific SURFER Oddělení geochemie
Trace 1310 GC - ISQ Thermo Scientific Oddělení geochemie
Trubková pec 8013 T - CLASSIC Oddělení geochemie
Třecí mlýnky, vibrační třídič, čelisťový drtič, vibrační mlýn Oddělení struktury a vlastností materiálů
Viskozimetr HAAKE Oddělení struktury a vlastností materiálů
Volumetrický titrační přístroj podle Karl Fischera a sušicí pícka Oddělení struktury a vlastností materiálů
Vrtná souprava HVS 130 (JaNo s.r.o.) Oddělení inženýrské geologie
Vysokotlaká sorpční aparatura Oddělení geochemie
Zařízení pro fotodokumentaci Oddělení geochemie
Záznamník otřesů BR3 Oddělení seismotektoniky
Záznamník teploty vzduchu - Commet Oddělení neotektoniky a geochronologie