Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Název:Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Adresa:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Česká republika
IČO/DIČ:67985891 / CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz (web instituce)
https://www.irsm.cas.cz/verejne-zakazky (vypsané veřejné zakázky)
http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/480742 (profil zadavatele v ISVZUS) | soubor PDF

Aktuálně vypsané veřejné zakázky

Lhůta
pro podání
Jazyk Výzva
k podání
Odůvodnění
VZ
Název veřejné zakázky
13. 10. 2017
9:00
CZ Stavební úpravy jídelny a navazujících prostor na přednáškové centrum AV ČR, V Holešovičkách 94/41, Praha 8 (vyvěšeno: 11. 8. 2017)

Uzavřené veřejné zakázky, archiv

Uzavřené veřejné zakázky v letech: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Rozhodnutí
o vítězi VZ
Odůvodnění
VZ
Rozhodnutí
o zrušení VZ
Název veřejné zakázky
Úpravy prostor 1. NP budovy Cb pro potřeby oddělení struktury a vlastností materiálů v areálu ÚSMH AV ČR
Výběrové řízení proběhlo od 10. 8. 2017 do 8. 9. 2017
Úpravy stávajících prostor skladu MKM v 1.NP budovy Ct v areálu ÚSMH AV ČR
Výběrové řízení proběhlo od 10. 8. 2017 do 8. 9. 2017
Dodávka zařízení extraktivní analyzátor vodíku s příslušenstvím
Výběrové řízení proběhlo od 28. 6. 2017 do 19. 7. 2017
Oprava betonové plochy a montážní rampy před vjezdem do garáží v areálu ÚSMH AV ČR.
Výběrové řízení proběhlo od 22. 6. 2017 do 14. 7. 2017
Oprava chodby 1. NP budovy D a části chodby 1.NP budovy briketárny v areálu ÚSMH AV ČR.
Výběrové řízení proběhlo od 22. 6. 2017 do 14. 7. 2017
Stavební úpravy do stávajícího vjezdu areálu ÚSMH AV ČR.
Výběrové řízení proběhlo od 22. 6. 2017 do 14. 7. 2017
Dodávka zařízení plně automatického heliového pyknometru vybaveného vyhodnocovacím softwarem.
Výběrové řízení proběhlo od 8. 6. 2017 do 23. 6. 2017
Dodávka magnetického separátoru.
Výběrové řízení proběhlo od 6. 6. 2017 do 20. 6. 2017
Dodávka zařízení kontinuálního infračerveného analyzátoru plynů s elektrochemickým senzorem kyslíku s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 3. 6. 2017 do 21. 6. 2017
Dodávka zařízení pro elektrostatické spřádání nanovláken a elektrospraying s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 22. 3. 2017 do 3. 4. 2017
Dodávka zařízení pro elektrostatické spřádání nanovláken a elektrospraying s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 20. 2. 2017 do 17. 3. 2017