Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Název:Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Adresa:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Česká republika
IČO/DIČ:67985891 / CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz (web instituce)
https://www.irsm.cas.cz/verejne-zakazky (vypsané veřejné zakázky)
http://www.isvzus.cz/cs/Form/Display/480742 (profil zadavatele v ISVZUS) | soubor PDF

Aktuálně vypsané veřejné zakázky

Lhůta
pro podání
Jazyk Výzva
k podání
Odůvodnění
VZ
Název veřejné zakázky
Aktuálně nejsou vypsané žádné veřejné zakázky

Uzavřené veřejné zakázky, archiv

Uzavřené veřejné zakázky v letech: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Rozhodnutí
o vítězi VZ
Odůvodnění
VZ
Rozhodnutí
o zrušení VZ
Název veřejné zakázky
Dodávka zařízení pro elektrostatické spřádání nanovláken a elektrospraying s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 22. 3. 2017 do 3. 4. 2017
Dodávka zařízení pro elektrostatické spřádání nanovláken a elektrospraying s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 20. 2. 2017 do 17. 3. 2017