Veřejné zakázky

Profil zadavatele

Název:Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Adresa:V Holešovičkách 94/41, 182 09, Praha 8, Česká republika
IČO/DIČ:67985891 / CZ67985891
URL:https://www.irsm.cas.cz (web instituce)
https://www.irsm.cas.cz/verejne-zakazky (vypsané veřejné zakázky)
https://old.vestnikverejnychzakazek.cz/Views/Form/Display/480742 (profil zadavatele v ISVZUS) | soubor PDF

Aktuálně vypsané veřejné zakázky

Lhůta
pro podání
Jazyk Výzva
k podání
Odůvodnění
VZ
Název veřejné zakázky
23. 3. 2018
9:00
CZ Stavební úpravy dílny 1.NP objektu Ct, stavební úpravy a opravy části objektu bývalé briketárny – jednopodlažní budova na horním dvoře. (vyvěšeno: 9. 3. 2018)

Uzavřené veřejné zakázky, archiv

Uzavřené veřejné zakázky v letech: 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Rozhodnutí
o vítězi VZ
Odůvodnění
VZ
Rozhodnutí
o zrušení VZ
Název veřejné zakázky
Dodávka přenosného digitálního mikroskopu s příslušenstvím.
Výběrové řízení proběhlo od 31. 1. 2018 do 14. 2. 2018
DODÁVKA A INSTALACE 6 KUSŮ TERČOVÝCH OPTICKO-MECHANICKÝCH 3D DILATOMETRŮ, DILATOMETRŮ S AUTOMATICKÝM ODEČTEM, UKLÁDÁNÍM A ODESÍLÁNÍM DAT S PŘÍSLUŠENSTVÍM.
Výběrové řízení proběhlo od 8. 1. 2018 do 19. 1. 2018