Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.

Externista - organizace

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze