Ing. Martina Švábová, Ph.D.

Budova
E
Patro
1
Číslo místnosti
110
O mně

Vzdělání
2005 - 2009 Ph.D. na Fakultě technologie ochrany prostředí, VŠCHT Praha,
Disertační práce: Využití tenzidů v dekontaminačních technologiích.

2000 – 2005 Ing. v oboru Chemie a technologie životního prostředí, VŠCHT Praha, Diplomová práce: Studium interakcí mezi tenzidy a kontaminovanými zeminami
cena děkana za vynikající studijní výsledky
1998 – 2005 Mgr. v oboru Ochrana životního prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Diplomová práce: Analýza extraktů tuhých komunálních odpadů

Pracovní zkušenosti
Od roku 2009 postdoktorand poté vědecký pracovník na Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd
2008 - 2009 odborný asistent na Fakultě životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem
2007 – 2009 externí zaměstnanec firmy Dekonta, a.s.

Odborné zaměření

Charakterizace struktury a textury porézních látek pomocí sorpce plynů a rtuťové porozimetrie
Studium sorpce plynů a par na adsorbenty
Studium regenerace a reaktivace aktivovaného uhlí, vyhodnocení změn v jeho struktuře

Publikační činnost

Nguyen, H.G.T., Sims, C.M., Toman, B., a další, A reference high-pressure CH4 adsorption isotherm for zeolite Y: results of an interlaboratory study, Adsorption (2020)
Vorokhta, M., Morávková, J., Řimnáčová, D., Pilař, R., Zhigunov, A., Švábová, M., Sazama, P., CO2 capture using three-dimensionally ordered micromesoporous carbon, Journal of CO2 Utilization 31, 2019, 124-134
Svabova, M.,, Weishauptova, Z.,, Pribyl, O. The effect of moisture on the sorption process of CO2 on coal, Fuel 92 (1), 2012, 187-196
Svabova, M.; Weishauptova, Z., Pribyl, O., Water vapour adsorption on coal,Fuel 90(5),2011,1892-1899