Ing. Pavel Vermach

PhD. student - domovská organizace

České vysoké učení technické v Preza (ČVUT)

PhD. student - téma disertační práce

Možnosti využití geopolymerů v konstrukcích pozemních staveb