Mgr. Jan Flašar

portret
Budova
C
Patro
4
Číslo místnosti
404
O mně

AKTUÁLNÍ A MINULÉ PRACOVNÍ POZICE:

2017 -

Ústav struktury a mechaniky hornin, AVČR
pozice: doktorand
(provádění analýz DEM a GIS, geofyzikální terénní výzkum)

2014 -
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, KBI
pozice: asistent
(přednášky a praktika z geologie a geomorfologie)

2015 - 2019
Česká geologická služba
pozice: výzkumný pracovník
(kvartérní geologie, provádění analýz DEM a GIS)

VZDĚLÁNÍ:

2013 -
Univerzita Karlova v Praze, PřF, Ústav geologie a paleontologie
obor: Geologie
aktuální doktorské studium
(téma disertační práce: Posouzení reakce vybraných říčních systémů Českého
masivu na neotektonické vlivy pomocí metod GIS a DPZ)

2009 - 2012
Univerzita Karlova v Praze, PřF
obor: Základní geologie
titul Mgr.

2011- 2012
University of Aberdeen, Scotland, UK; College of Physical Sciences, School of
Geosciences
stáž v rámci programu Erasmus
obor studia: kvartérní geologie + geomorfologie, GIS

Publikační činnost

Flašar, J., Martínek K., Verner, K., Kalinová, R. (2021). Neogene-Quaternary response of the Novohradské hory Mts. (Czech Republic) fluvial systems to neotectonics – morphotectonic and stream-length index analyses, Geologic Journal - in review

Flašar, J., Štěpančíková P.(2021). Morphotectonic and stream-length index analyses together with geomorphological methods: key study of the area of Mže river, Geosciences Journal – in review

Sana, H., Taborik, P., Valenta, J., Bhat, F., Flašar, J., Stepancikova, P. & Kwhaja, N. (2020): Detecting active faults in intramountain basins using Electrical Resistivity Tomography: A focus on Kashmir Basin, NW Himalaya. Engineering Geology (in review)

Flašar J. (ed.), Coubal M., Hartvich F., Burda J., Fischer T., Štěpančíková P.,Tábořík P., (2019). INQUA International Summer School on Active Tectonics and Tectonic Geomorphology – Field Trip Guide, 24-27 September 2019, Prague

Sana, H., Taborik, P., Bhat, F., Flašar, J., Stepancikova, P. (2019). Detecting active faults in intramountain basins using Electric Resistivity Tomography, 2019 SCEC Annual Meeting

Štěpančíková, P., Flašar J., Stemberk, J., Balatka B., Kalvoda J., Sana, H, (2018). Neotectonic activity reflected in morphology along the Mariánské Lázně fault and in the adjacent Cheb basin (Bohemian Massif, central Europe), Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology Days, Possidi, Greece

Flašar, J., Martínek, K., (2018). Neogene-Quaternary response of the Novohradské hory Mts. (Czech Republic) fluvial systems to tectonics: morphotectonic and stream-length index analyses. Congrés des Doctorants 2018, Paris, France

Flašar, J. Charakteristika kamenných artefaktů a použitých surovin pro jejich výrobu, in: Limburský, P. et al. Pohřební areály unětické kultury ve Vliněvsi, Archeologický ústav AV ČR, Praha, 2017.

Přednášky a výuka

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta

Přednášky a praktika:
Geologie I.
Geologie II.
Fyzická geografie I. - geologie, pedologie
Didaktika terénní výuky geologie
vedení bakalářských prací (2x 2020/2021)

PhD. student - domovská organizace

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

PhD. student - téma disertační práce

Reakce říčních systémů Českého masivu na neotektonické a klimatické vlivy během kvartéru, Školitel: Mgr. Karel Martínek, Ph.D.