Prof. Manfred Joswig

Externista - organizace

Univerzita ve Stuttgartu, Německo (za geofyziku a seismotektoniku)

CV