Prof. Yann Klinger

Externista - organizace

Fyzikální ústav, Pařížská univerzita – CNRS, Francie (za paleoseismologii a datování geologických procesů)

CV