RNDr. Jiří Zavadil, CSc.

Osobní email
Budova
A
Číslo místnosti
005
O mně

Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu, Karlova univerzita, Praha (1967)
RNDr. – teoretická fyzika, Karlova univerzita, Praha (1972)
Ph.D. – fyzika, Fyzikální ústav, Československá akademie věd, Praha (1973)

Od roku 1995 se zabývá optickou charakterizací polovodičových a skelných materiálů a struktur pro optoelektroniku pomocí elektro- a fotoluminiscenční spektroskopie. Zajímá se studiem luminiscenčních vlastností polovodičů na bázi InP a charakterizací souvisejících nanostruktur. V posledních letech se zabývá zejména luminiscenčními vlastnostmi prvků vzácných zemin zabudovaných do speciálních skel.

Autorem nebo spoluautorem 119 prací (dle WOS). Jeho publikace mají 734 citací (bez autocitací) a jeho h-index je 14.

ResearcherID: G-1930-2014
ORCID: 0000-0002-1746-4747

Byl řešitelem nebo spoluřešitelem následujících projektů:

 • Speciální skla pro optoelektroniku, GA ČR – 104/02/0799, řešitel Dimitrij Ležal (ÚACH AV ČR), spoluřešitel Jiří Zavadil (ÚFE AV ČR), doba řešení 2002–2004.
 • Optická biopsie v diagnostice kolorektální rakoviny, IGA MZ CR – IGA-7581-3, řešitel Ladislav Horák (3. LF UK), spoluřešitel Jiří Zavadil (ÚFE AV ČR), doba řešení 2003–2005.
 • Speciální skla a vlákna pro aplikace v infračervené oblasti, GA ČR – 104/05/0878, řešitel Dimitrij Ležal (ÚACH AV ČR), spoluřešitel Jiří Zavadil (ÚFE AV ČR), doba řešení 2005–2007.
 • Výzkum rozhraní kovových nanočástic s InP pro monitoring nežádoucích látek, plynů a záření v životním prostředí, Akademie věd České republiky – KAN 400670651, řešitel J. Zavadil (ÚFE AV ČR), spoluřešitel A. Fojtík, FJFI ČVUT, doba řešení 2006–2008.
 • Speciální skelné materiály pro fotonické aplikace, GA ČR – 104/08/0734, řešitel P. Kostka (ÚACH AV ČR), spoluřešitel Jiří Zavadil (ÚFE AV ČR), doba řešení 2008–2010.
 • Zkoumání jodidu olovnatého pro rtg detekci, GA ČR – 104/08/J025, řešitel A. N. Danilewsky (Univerzity of Freiburg, Germany), J. Maixner (VŠCHT Praha), spoluřešitel Jiří Zavadil (ÚFE AV ČR), doba řešení 2008–2010.
 • Příprava nanostruktur a nanomateriálů s cíleným řízením rozměrů, AV ČR – KAN401220801, řešitel P. Fiala (FJFI ČVUT Praha), spoluřešitel Jiří Zavadil (ÚFE AV ČR), doba řešení 2008–2012.
 • Speciální skla na bázi oxidů těžkých kovů, GA ČR – P106/12/2384, řešitel P. Kostka (ÚSMH AV ČR), spoluřešitel Jiří Zavadil (ÚFE AV ČR), doba řešení 2012–2014.

Členství v profesních organizacích:

 • Člen Jednoty českých matematiků a fyziků a České fyzikální společnosti

Členství v oborových radách a hodnotících panelech:

 • Rada doktorského studijního programu 4F3 – Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, MFF UK (2002–2015)
 • Rada doktorského studijního oboru 2612V015 – Elektronika, FEL ČVUT (2002–dosud)
 • člen hodnotícího panelu GA ČR – P204 Fyzika kondenzovaných látek a materiálů (2009–2010)

Životopis (anglicky)

Publikační činnost

ResearcherID: G-1930-2014
ORCID: 0000-0002-1746-4747

Členství

Profesní organizace

 • člen Jednoty českých matematiků a fyziků a České fyzikální společnosti

Oborové rady a hodnotící panely

 • Rada doktorského studijního programu 4F3 – Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum, MFF UK (2002–2015)
 • Rada doktorského studijního oboru 2612V015, Elektronika, FEL ČVUT (2002–dosud)
 • člen hodnotícího panelu GA ČR – P204 Fyzika kondenzovaných látek a materiálů (2009–2010)