Gravimetrický sorpční analyzátor IGA 002 HIDEN

Gravimetrický sorpční analyzátor IGA 002 HIDEN

Gravimetrický sorpční analyzátor je plně automatický přístroj pro měření sorpce plynů a par pracující do max.tlaku 1 MPa. Přístroj je vhodný pro texturní analýzu mikropórů z izotermy CO2 (stanovení objemu, povrchu a distribuce pórů s poloměry v intervalu 0,4 až 1,7 nm), kinetické studie sorpčních procesů, termogravimetrické stanovení obsahu vlhkosti, studie sorpce vodní páry atd.

Image
iga

IGA 002 HIDEN