Plynový chromatograf Agilent 6890N

Plynový chromatograf Agilent 6890N

Pro chromatografickou analýzu je oddělení vybaveno plynovými chromatografy typu Agilent 6890N. Těmito analyzátory lze analyzovat energetické plyny, vzdušniny, skládkové plyny, směsi lehkých uhlovodíků (do butanů) a škodliviny v ovzduší.

Image
plynove_chromatografy
Image
agilent_detail
Image
agilent

Plynový chromatograf Agilent 6890N