Geofyzikální, hydroklimatický a geodynamický monitoring aktivní svahové deformace Čeřeniště – fáze II: návrh automatizovaného TL-ERT monitoringu pro měření s 1-denním intervalem

Geofyzikální, hydroklimatický a geodynamický monitoring aktivní svahové deformace Čeřeniště – fáze II: návrh automatizovaného TL-ERT monitoringu pro měření s 1-denním intervalem

Číslo grantu

2015/505

Grantová agentura

interní projekt ÚSMH

Řešen v letech

2015-2015

Hlavní řešitel

RNDr. Petr Tábořík, PhD.

ÚSMH AV ČR, v.v.i

Stav
Ukončené projekty