Jordánsko: (Royal Scientific Society, Amman): Memorandum of Understanding for Technical Cooperation

Jordánsko: (Royal Scientific Society, Amman): Memorandum of Understanding for Technical Cooperation

V rámci kooperační dohody je řešena otázka využití jílových kaolinitických zdrojů Jordánska jako základu technologií přípravy geopolymerních materiálů pro různé účely.

Grantová agentura

Dvoustranné mezinárodní dohody - Mezinárodní projekty 11/2003-2005 - ČR - Jordánsko

Řešen v letech

2005-2006

Hlavní řešitel

Ing. Tomáš Hanzlíček,

ÚSMH AVČR,

Člen řešitelského týmu:

Ing. Ivana Perná, PhD.,

ÚSMH AV ČR, v. v.i,

Stav
Ukončené projekty
Spolupráce

GEMA ART GROUP a.s., Praha., Royal Scientific Society, Amman

Poznámka

GEMA ART GROUP a.s., Praha., Royal Scientific Society, Amman