Kras Východních Sudet a jeho význam pro rekonstrukci vývoje reliéfu Rychlebských hor

Kras Východních Sudet a jeho význam pro rekonstrukci vývoje reliéfu Rychlebských hor

Číslo grantu

No. 14207

Grantová agentura

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze

Řešen v letech

2007-2009

Hlavní řešitel

Altová, Viola,

Spoluřešitel

RNDr. Petra Štepančíková, PhD., oddělení inženýrské geologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty