Petrologie rašeliny

Petrologie rašeliny

Projekt je zaměřen na využití terminologie macerálů hnědého uhlí (huminit, inertinit a liptinit) při hodnocení rašeliny a využití výsledků v oblasti výzkumu uhlí, půdy, dispergované organické hmoty v sedimentech, v botanice, v průmyslu a v ekologii.

Grantová agentura

Projekt – International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCOP)

Řešen v letech

2004-2007

Hlavní řešitel

Prof. Dr. Kimon Christanis, Department of Geology
Faculty of Science, University of Patras, Greece

Spoluřešitel

Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Stav
Ukončené projekty