Příprava nových materiálů pomocí geopolymerní technologie pro konzervaci a restaurování

Příprava nových materiálů pomocí geopolymerní technologie pro konzervaci a restaurování

Projekt se zabývá využitím geopolymerů pro konzervaci a restaurování různých typů materiálů (historických i současných).

Číslo grantu

Výzkumný program Přes hranice oborů Strategie AV21 – Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život.

Výzkumné téma: Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek

Grantová agentura

Akademie věd ČR - Strategie AV21

Řešen v letech

2020-2024

Hlavní řešitel

Doc. Ing. Zuzana Slížková, Ph.D.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i..

Spoluřešitel

Ing. Ivana Perná, Ph.D.

Laboratoř environmentálních technologií

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Řešené projekty