Reprezentace ČR ve vedení ICL prostřednictvím Centra excelence

Reprezentace ČR ve vedení ICL prostřednictvím Centra excelence

Aktivní účast ve výkonném a odborném vedení ICL (International Consortium on Landslides)

Číslo grantu

LG-15007 - Program LG - INGO II (2011-2017)

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech

2016-2017

Hlavní řešitel

RNDr. Josef Stemberk, CSc.

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.,

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.,

Univerzita Karlova v Praze, Přírodověděcká fakulta

Stav
Ukončené projekty