Reprezentace ČR ve vedení ICL prostřednictvím Centra excelence

Reprezentace ČR ve vedení ICL prostřednictvím Centra excelence

Projekt umožní zástupcům ČR aktivní účast ve vedení mezinárodní, neziskové organizace International Consortium on Landslides (ICL).Ta sdružuje přední světové výzkumné týmy zabývající se studiem sesuvů a jejich negativních dopadů na společnost. Čeští zástupci ve vedení ICL budou moci ovlivňovat konkrétní vědeckou náplň její činnosti, získávat přístup k nejnovějším výsledkům vědecké činnosti ostatních členů i možnostem jejich uplatnění u spolupracujících organizací (např. UNESCO, UNISDR).

Číslo grantu

LTV19014

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech

2019-2021

Hlavní řešitel

RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

Prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Stav
Ukončené projekty