Studium interakce kadmia s huminových látek radioaktivní metodou

Studium interakce kadmia s huminových látek radioaktivní metodou

Číslo grantu

CTU 3097493

Grantová agentura

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech

1998-1998

Hlavní řešitel

Mizera J., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Beneš P., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Šebestová E. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Stav
Ukončené projekty