Vývoj geodynamického modelu v rámci LASMO experimentu v Grimsel Test Site (Švýcarsko)

Vývoj geodynamického modelu v rámci LASMO experimentu v Grimsel Test Site (Švýcarsko)

Vyvinutí modelu geodynamických jevů probíhajících v konkrétním krystalinickém horninovém masívu na základě3D monitorování recentních pohybů na puklinách, charakterizace napjatostních poměrů v masívu a s využitím výstupů předchozích výzkumných prací a dat získaných v podzemní laboratoři Grimsel a stávající evropské monitorovací sítě EU tecnet. Zakázka je členěna do dvou následujících částí:(i) Podpora a koordinace Lasmo experimentu v Grimsel Test Site;(ii) Vývoj geodynamického modelu v rámci Lasmo experimentu v Grimsel Test Site.

Řešen v letech

2014-2018

Hlavní řešitel

RWM, Velká Británie

SURAO, Česká republika

Nagra, Švýcarsko

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Stav
Ukončené projekty