Vývoj a optimalizace prototypu přístroje pro automatický monitoring pohybů na trhlinách ve 3D: přesný a odolný nástroj pro využití v materiálových vědách, ve stavebnictví a mnoha oborech geověd

Vývoj a optimalizace prototypu přístroje pro automatický monitoring pohybů na trhlinách ve 3D: přesný a odolný nástroj pro využití v materiálových vědách, ve stavebnictví a mnoha oborech geověd

Cílem předkládaného projektu je konstrukce, výroba a rozsáhlé otestování prototypu přístroje pro automatický monitoring pohybů na trhlinách ve 3D. Každá ze tří navrhovaných fází projektu zahrnuje vlastní dílčí cíle a konkrétní výsledky. První rok bude zahrnovat předprodukční fázi. Primárním cílem této fáze je automatizovat již nevyhovující manuálně odečítaný přístroj podle vypracovaného návrhu konstrukce a vybrat nejvhodnější moiré vzory na skleněné destičky. Na konci této fáze uchazeč navrhne první prototyp přístroje pro automatický monitoring pohybů na trhlinách ve 3D a vytvoří první verzi softwaru pro interpretaci naměřených dat. Druhý rok bude zahrnovat produkční fázi. Primárním cílem této fáze bude optimalizovat prototyp a interpretační software, a zejména důkladně otestovat prototyp i software v přísně kontrolovaných laboratorních podmínkách. Konstrukce prototypu může být poté upravována podle výsledků testování. Na konci této fáze uchazeč vytvoří prototyp přístroje použitelný pro testování v podmínkách reálného nasazení. Třetí rok bude zahrnovat postprodukční fázi. Primárním cílem této fáze je důkladné otestování prototypu přístroje a interpretačního softwaru v reálném nasazení v terénu za nejrůznějších podmínek, v jakých mohou potenciální uživatelé přístroj používat. Konstrukce prototypu může být poté upravována podle výsledků a požadavků tohoto testování. Na konci této fáze vytvoří uchazeč finální prototyp přístroje, plně připravený pro uvedení na trh. Prototyp přístroje i interpretační software budou před uvedením na trh ochráněny příslušnými instituty duševního vlastnictví (průmyslový vzor, užitný vzor, eventuálně patent). Výsledný produkt bude nabízen na trhu pro využití v mechanice trhlin, stavebnictví a různých geovědních oborech.

Číslo grantu

TA04021791 - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)

Grantová agentura

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Řešen v letech

2015-2017

Hlavní řešitel

Dr. Matthew Rowberry, Ph.D.

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.

RNDr. Josef Stemberk, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v.v.i.

Spoluřešitel

Centro de Calculo IGS Software, S.L.

Dr. Xavier Marti, Ph.D.

Stav
Ukončené projekty