Časopisy / Média

Naše časopisy

acta geodynamica

Acta Geodynamica et Geomaterialia

ISSN 2336-4351 (Online)

Acta geodynamica et geomaterialia (AGG) vydává Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR od roku 2004 (dříve Acta Montana vydávaný od začátku šedesátých let do roku 2003), je mezinárodní multidisciplinární časopis se zaměřením na výzkum, aplikovanou vědu a vzdělávání v oblasti geofyziky, geodynamiky, geologie, geodézie, petrografie geomateriálů, materiálového inženýrství a zpracování nerostných surovin. Ročně vychází cca 40 článků ve čtyřech číslech, zahrnující pozorování týkající se především střední Evropy a teoretického vývoje a výkladů v těchto disciplínách. Příležitostně lze publikovat výzkumné články z jiných oblastí světa, pouze pokud představují podstatný pokrok v metodologickém nebo teoretickém vývoji s celosvětovým dosahem. Redakční rada má mezinárodní zastoupení.
Od roku 2007 je časopis zařazen do databází Thomson Reuters Science Citation Index Expanded a Journal Citation Reports/Science Edition a od roku 2010 do SCOPUS. Od roku 2013 je registrován v systému DOI.
Publikace AGG procházejí přísným peer review s cílem ověřit popsané metody a závěry a zajistit nejvyšší redakční a produkční kvalitu. Všechny příspěvky zaslané do AGG, které jsou vybrány k recenznímu řízení, jsou zaslány alespoň jednomu, ale obvykle dvěma nebo více nezávislým recenzentům. Totožnost recenzentů není zveřejněna autorům ani jiným recenzentům, s výjimkou případů, kdy je požádáno o jejich identifikaci. 
Zásady vzájemného hodnocení AGG lze nalézt na webových stránkách: 
www.irsm.cas.cz/acta_policy

Autorům se důrazně doporučuje používat skutečná data ke zdůraznění nových nápadů. Speciální sekce a speciální čísla nejsou od roku 2014 publikovány. Formát PDF každého příspěvku AGG je oficiální verzí záznamu.

Odkaz na časopis
 

ceramics

Ceramics - Silikáty

ISSN 0862-5468 (Print), ISSN 1804-5847 (online) 

Založeno v roce 1957 – více než 60 let vědeckých informací o skle, keramice a anorganických nekovových materiálech.
Časopis Ceramics-Silikáty je časopis s otevřeným přístupem a přijímá články týkající se následujících oblastí materiálové vědy:

 • Chemie a fyzika keramiky a skla
 • Teoretické principy jejich inženýrství včetně výpočetních metod
 • Pokročilé technologie ve výrobě výchozích materiálů, skla a keramiky
 • Vlastnosti a aplikace moderních materiálů
 • Speciální analytické postupy
 • Technická keramika včetně kompozitů
 • Sklo a keramika pro elektroniku a optoelektroniku
 • Vysokoteplotní supravodivé materiály
 • Materiály na bázi cementu nebo jiných anorganických pojiv
 • Materiály pro biologickou aplikaci
 • Pokročilá anorganická skla se speciálními vlastnostmi
 • Vláknité materiály Povlaky a filmy na bázi anorganických nekovových materiálů

Informace pro autory

Odkaz na časopis