Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je moderní vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností horninového prostředí, hornin, odvozených anorganických a organických materiálů a speciálních kompozitních materiálů. V šesti vědeckých odděleních zkoumá přírodní a indukované jevy a procesy působící na chování, vývoj a stabilitu hornin v jejich přirozeném uložení v zemské kůře. Uplatňuje pokročilé monitorovací a laboratorní metody výzkumu s cílem formulovat vědecké poznatky a stanovit podmínky jejich využití v praxi.

 

Aktuality

Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR


aktualizováno: 16.5. 2016
Seminář u příležitosti 90. výročí sesuvu v obci Dneboh
26.5. 2016 13:00 - 28.5. 2016 12:00 | iCalendar
Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i. ve spolupráci s Geoparkem Český ráj, o.p.s., městem Mnichovo Hradiště, Správou CHKO Český ráj, Muzeem města Mnichovo Hradiště srdečně zve na seminář pro veřejnost, zaměřený nejen na připomenutí ... >
 

aktualizováno: 14.5. 2016
Výsledky hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR
5.5. 2016 | iCalendar
Akademie věd ČR ukončila hodnocení výzkumné a odborné činnosti svých 54 pracovišť za léta 2010–2014. Práci českých akademiků hodnotilo přes 1400 expertů, kteří pocházeli z 50 zemi. Hodnocení mělo dvě na sebe navazující fáze. Hodnotící proces trval od ... >
 

aktualizováno: 26.1. 2016
Veřejné zakázky
1.1. 2016 | iCalendar
 
Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR