Článek v prestižním časopisu zaměřený na výzkum sesuvů a procesů zodpovědných za jejich vznik

Článek v prestižním časopisu zaměřený na výzkum sesuvů a procesů zodpovědných za jejich vznik

ílé linie vyznačují „odlučnou oblast“ sesuvu způsobeného zemětřesením v Kostarice v roce 2009

V únorovém čísle prestižního časopisu Engineering Geology vyšel článek našeho kolegy Dr. Iva Baroně a spoluautorů s názvem Source area morphometry and high depletion rate of land slides may indicate their coseismic originkterý shrnuje závěry výzkumu sesuvů zaměřeného na zkoumání procesů zodpovědných za jejich vznik.

Mezinárodní tým složený z odborníků ze sedmi českých a taiwanských výzkumných institucí pod vedením Dr. Baroně došel v rozsáhlém výzkumu stovek sesuvů po celém světě k závěru,  že podle určitých morfologických parametrů jejich zdrojových oblastí lze určit, zda sesuv vyvolaly dešťové srážky nebo zemětřesení. K odlišení jejich původu vůbec poprvé použili informace o tvaru a velikosti odlučné oblasti sesuvů, tedy části, kde sesuvy začínají a odkud pochází většina jejich materiálu. 

Vědci převedli terénní pozorování do formy matematických vztahů, které využívají velmi snadno získatelné údaje o odlučných oblastech sesuvů. Výsledkem je index, jehož velikost určuje, jaký proces s velkou pravděpodobností vedl ke vzniku daného sesuvu. K ověření platnosti odvozených zákonitostí použili odborníci data ze 17 různých oblastí po celém světě, od tropických po mírné pásmo. Zásadním přínosem byla spolupráce s taiwanskými kolegy, kteří mají k dispozici bohaté informace o sesuvech vzniklých jak v důsledku srážek (tajfunů), tak během zemětřesení, a to v geologicky stejných oblastech. Jediným rozdílem mezi sesuvy je tedy proces zodpovědný za jejich vznik. Ukázalo se, že navržený postup umožňuje správně identifikovat původ téměř 90% zkoumaných sesuvů. Díky jeho použití by mohlo být v budoucnu snazší správně identifikovat mechanizmus zodpovědný za vznik i prehistorických sesuvů, o nichž nejsou žádná další data. To přispěje jednak ke zjištění výskytu zemětřesení v období před seismologickými měřeními, jednak k identifikaci extrémních srážek, a tak i ke spolehlivějším předpovědím možného vzniku sesuvů v budoucnosti  i efektivnější prevenci škod, které by mohly způsobit.

Kontakt

Mgr. Ivo Baroň PhD.
Oddělení inženýrské geologie
Email: baron@irsm.cas.cz

Odkazy