Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností hornin a horninového prostředí. Dále se zabývá výzkumem skel, technické keramiky, kompozitů a biomateriálů, jejich vlastnostmi i aplikačním potenciálem a technologickými otázkami zpracování anorganických i organických odpadů.

Výzkumná činnost je organizována v šesti vědeckých odděleních. Hlavní cíle výzkumné činnosti jsou (a) získávání, zpracování a šíření vědeckých poznatků, vydávání vědeckých publikací, národní a mezinárodní spolupráce s vysokými školami a dalšími vědeckými institucemi a soukromými společnostmi prostřednictvím společných projektů a smluv o spolupráci, (b) výuka na vysokých školách a příprava mladých vědeckých pracovníků prostřednictvím doktorských a postdoktorských programů, (c) správa a provozování výzkumných infrastruktur a pořádání vědeckých setkání, konferencí, seminářů na národní a mezinárodní úrovni.
Více se o Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a jeho předchůdcích dočtete v publikaci Věda pod Rokoskou - Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR a jeho předchůdců.
 

Aktuality

Archiv aktualit | Aktuality Akademie věd ČR


aktualizováno: 16.11. 2021
Výzkum obsahu rtuti a dalších težkých kovů ve vodním systému severočeské řeky Bíliny
15.11. 2021 | iCalendar
Osud rtuti ve vodním systému severočeské řeky Bíliny, která protéká územím rozsáhlé povrchové těžby uhlí, zkoumal detailně kolega Dominik Vöröš z oddělení geochemie. Dospěl k závěru, že rtuť, která je sledována především kvůli rizikovosti pro živé organismy, ... >
 

aktualizováno: 22.10. 2021
Nabízíme volné pracovní pozice
1.10. 2021 - 30.11. 2021 | iCalendar
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., V Holešovičkách 41, 182 00 Praha 8 přijme zaměstnance na tyto pracovní pozice: - Odborný vědecký pracovník – organický petrograf (oddělení geochemie). - Odborný pracovník výzkumu a vývoje do laboratoře ... >
 

aktualizováno: 28.1. 2017
Veřejné zakázky
1.1. 2017 | iCalendar