Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. je vědecké pracoviště zaměřené na studium struktury a vlastností hornin a horninového prostředí. Dále se zabývá výzkumem skel, technické keramiky, kompozitů a biomateriálů, jejich vlastnostmi i aplikačním potenciálem a technologickými otázkami zpracování anorganických i organických odpadů.

Video file

Novinky

Srdečně zveme na zajímavý workshop pořádaný v rámci výzkumného programu Strategie AV 21, který se uskuteční v  pondělí 13.5.2024 od 9:
Naši kolegové z oddělení struktury a vlastností materiálů  se podíleli při rekonstrukci