Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Discoplan – TS

Nábrusy a výbrusy se zhotovují z různých materiálů studovaných optickou mikroskopií a fotometrií v odraženém (průměr nábrusu do 37 mm) a procházejícím světle (výbrusy), elektronovou mikroskopií (nábrus o průměru 25 mm) a mikroskopií ve spojení se spektroskopickými metodami (mikro-FTIR a Ramanova spektrometrie). Zpracovávané materiály: horniny, nerosty, uhlí, koksy, bitumeny, rašeliny, půdy, prachy, popílky, popely, kompozity, textilie, nano-materiály, omítky a další.

Řezání vzorků pro výbrusy a závěrečné broušení překrytých výbrusů.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.

Discoplan - TS