Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Inspekt 100 (Hegewald & Peschke)

Umožňuje mechanické zkoušky materiálů při vysokých teplotách.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů.

Inspekt 100