Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Spektrofotometr Aquarius CE 7500 dvoupaprskový UV-VIS (Cecil Instruments Ltd)

Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení struktury a vlastností materiálů.

Spektrofotometr UV/VIS CE 7500