Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Volumetrický titrační přístroj podle Karl Fischera a sušicí pícka

Volumetrický titrační přístroj slouží ke stanovení obsahu vody ve směsných vzorcích metodou automatické titrace s činidlem podle Karl Fischera (KF). Přídavná sušicí pícka (do 250°C) umožňuje stanovení obsahu vody v kapalných vzorcích s vysokou viskozitou (oleje, dehty) a v pevných látkách. Pícka slouží pro stanovení obsahu vody např. ve vzorcích reagujících s činidlem Karl Fischera (KF), nebo málo rozpustnými vzorky, případně vzorky velmi pomalu uvolňujícími vodu, přičemž vzorek není v pícce v přímém kontaktu s činidlem KF. Přístroj je vybaven PC s vyhodnocovacím softwarem.
Stanovení obsahu vody : 100 ppm – 100%
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení struktury a vlastností materiálů.

Volumetrický Karl Fischer titrátor