Mgr. Dominik Vöröš, Ph.D.

Osobní email
Budova
E
Patro
2
Číslo místnosti
213
O mně

Od roku 2019 jsem absolventem doktorského studia geologie na MUNI v Brně. V roce 2020 jsem byl vyznamenán cenou děkana pro nejlepší studenty doktorského programu.

Absolvoval jsem praktické stáže zaměřené na analytickou chemii na španělském institutu INCAR CSIC v Oviedu a německé univerzitě RWTH Aachen. Na Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR působím od roku 2017, kde se zabývám metodami měření anorganických i organických kontaminantů s cílem posoudit míru znečištění lokalit dotčených průmyslem, a těžbou.

Vöröš, D., Geršlová, E., Díaz-Somoano, M., Sýkorová, I., Suárez-Ruíz, I., Havelcová, M., Kuta, J. 2018a. Distribution and Mobility Potential of Trace Elements in the Main Seam of the Most Coal Basin. 196. 139–147.

Vöröš, D., Díaz-Somoano, M., Geršlová, E., Sýkorová, I., Suárez-Ruiz, I. 2018b. Mercury contamination of stream sediments in the North Bohemian Coal Districts (Czech Republic): Mercury speciation and the role of organic matter. Chemosphere. 211, 664–673. Q1, IF 5.108.

Vöröš, D., Geršlová, E., Nývlt, D., Geršl, M., Kuta, J. 2019. Assessment of geogenic input into Bilina stream sediments (Czech Republic). Environmental Monitoring and Assessment. 191(2), 114–125.

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Články / Knihy

Deník Právo, rubrika Severovýchodní Čechy, strana 10

Tiskové zprávy

tisková zpráva na webu Akademie věd ČR

Články / Knihy

Osud rtuti ve vodním systému severočeské řeky Bíliny, která protéká územím rozsáhlé povrchové těžby uhlí, zkoumal detailně vědec z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky Dominik Vöröš. Dospěl k závěru, že rtuť, která je sledována především kvůli rizikovosti pro živé organismy, se v řece vyskytuje ve zvýšeném množství. Zachycuje se však převážně v říčních usazeninách a za běžných podmínek se do vody neuvolňuje. Uvedený výzkum byl předmětem jeho disertační práce.

zdroj: Seznamzpravy.cz

Tiskové zprávy

Osud rtuti ve vodním systému severočeské řeky Bíliny, která protéká územím rozsáhlé povrchové těžby uhlí, zkoumal detailně vědec z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky Dominik Vöröš. Dospěl k závěru, že rtuť, která je sledována především kvůli rizikovosti pro živé organismy, se v řece vyskytuje ve zvýšeném množství. Zachycuje se však převážně v říčních usazeninách a za běžných podmínek se do vody neuvolňuje.

Seznam zpravy.cz

Články / Knihy

V řece Bílině je větší množství rtuti, do vody se za běžných podmínek neuvolňuje, zůstává v usazeninách. Vyplývá to ze závěrů výzkumu vědce z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky Dominika Vöröšiho, o kterých ústav informoval.

Nase-voda.cz

Články / Knihy

Článek v červencovém dvojčísle časopisu Vesmír věnuje pozornost nejen histori dobývání nerostných surovin v Podkrušnohoří, ale rovněž osudu těžkých kovům v řece Bílině, která si jako významný přítok Labe prošla mnohými změnami.

časopis Vesmír č. 100, 7/2021, str. 482