Prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

Externista - organizace

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova v Praze