RNDr. Miloš René, CSc.

portret
Budova
C
Patro
3
Číslo místnosti
313
O mně

RNDr. Miloš René, CSc.
Vědecký pracovník oddělení geochemie
Researchgate:
https://researchgate.net/profile/Milos_Rene2

Odborné zaměření
Geologie, petrologie a geochemie magmatických a metamorfovaných hornin
Geologie uranových ložisek
Geografické informační systémy
Ukládání radioaktivních odpadů do horninového prostředí

Datum a místo narození: 11. března 1944 v Uherském Hradišti, Česká republika

Vzdělání
1958-1962 Střední průmyslová škola hornická a geologická, Příbram, název závěrečné maturitní práce: "Pyropy v Českém středohoří." Školitel: Ing. A. Tacl, Rudné doly, Příbram.
1962-1968 Karlova univerzita, přírodovědecká fakulta, mineralogie, název diplomové práce: „Mineralogicko-petrografické poměry okolí Petrova nad Desnou.” Školitel: doc. K. Paděra.
1966-1967 Univerzita Georgia Augusta, Göttingen, Německá spolková republika, petrologie Školitel: prof. H. G. F. Winkler.
1970 RNDr. disertace, Karlova univerzita, přírodovědecká fakulta, petrologie, název rigorosní práce: „Petrologie série Červenohorského sedla.” Školitel: prof. B. Hejtman.
1981 CSc. disertace, Karlova univerzita, přírodovědecká fakulta, ložisková geologie, název disertační práce „Formace Al-Fe hornin obalových sérií desenské klenby.“. Školitel: prof. Z. Pouba.

Studijní pobyty
1973-Sovětský svaz, sibiřské oddělení AV SSSR, Novosibirsk, petrologie metamorfovaných hornin, geostatistika (3 měsíce).
1975-Rakousko, Rakouská geologická služba (GBA), Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA), Vídeň, geologie rakouské části Českého masivu, uranová ložiska, Technická univerzita, Leoben, rudní ložiska rakouských Alp (3 měsíce).

Profesionální vývoj
1968–1991 Karlova univerzita, přírodovědecká fakulta, katedra ložiskové geologie, odborný pracovník, asistent, odborný asistent
1991 Univerzita Göttingen, Německo, odborný pracovník, projekt KTB, vedoucí prof. H. J. Behr
1992–1994 DATALOG Praha, konzultant
od 1994 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., vědecký pracovník

Identifikátory
Web of Science ResearcherID
https://publons.com/researcher/1444732/milos-rene/
ORCID
https://orcid.org/0000-0001-8285-8219
Researchgate
https://researchgate.net/profile/Milos_Rene2
Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15763588800

Publikační činnost

René M. (1998): Development of topaz-bearing granites of the Krudum massif (Karlovy Vary pluton). – Acta Universitatis Carolinae, Geology, 42, 103–109.
Siebel W., Breiter K., Wendt I., Höhndorf A., Henjes-Kunst F., René M. (1999): Petrogenesis of contrasting granitoid pluton in western Bohemia (Czech Republic). – Mineralogy and Petrology, 65, 207–235.
Müller A., René M., Behr H.–J., Kronz A. (2003): Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic). – Mineralogy and Petrology, 79, 167–191.
Kempe U., Gruner T., Renno A., Wolf D., René M. (2004): Discussion on Wang et al. (2000) 'Chemistry of Hf-rich zircons from the Laoshan I- and A-type granites, Eastern China', Mineralogical Magazine, 64, 867–877. – Mineralogical Magazine, 68, 669–675.
René M. (2006): Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian massif, Czech Republic). – Neues Jahrbuch für Geologie, Paleontologie, Abhandlungen, 242, 83–101.
René M., Stelling J. (2007): Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic). – Mineralogy and Petrology, 91, 55–69.
Finger F., Gerdes A., Janoušek V., René M., Riegler G. (2007): Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases. – Journal of Geoscience, 52, 9–28.
René M. (2008): Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization. – Terra Nova, 20, 52–58.
René M., Holtz F., Luo Ch., Beermann O., Stelling J. (2008): Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic). – Lithos, 102, 538–553.
Kříbek B., Žák K., Dobeš P., Leichmann J., Pudilová M., René M., Scharm B., Scharmová M., Hájek A., Holeczy D., Hein U. F., Lehmann B. (2009): The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. – Mineralium Deposita, 44, 99–128.
Finger F., Gerdes A., René M., Riegler G. (2009): The Saxo-Danubian granite belt: Magmatic response to post-collisional delamination of mantle lithosphere below the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen). – Geologica Carpathica, 60, 205–212.
Finger F., René M. (2009): A comment on „Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: Constraints from geochemistry and zircon 207/206Pb chronology” by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853–1872. – Journal of Petrology, 50, 591–593.
Parat F., Holtz F., René M., Almeev R. (2010): Experimental constraints on ultrapotassic magmatism from the Bohemian Massif (durbachite series, Czech Republic). – Contributions to Mineralogy and Petrology, 159, 331–347.
René M., Škoda R. (2011): Nb-Ta-Ti oxides fractionation in rare-metal granites: Krásno-Horní Slavkov ore district, Czech Republic. – Mineralogy and Petrology, 103, 37-48.
René M. (2012): Occurrence of Th, U, Zr and REE-bearing accessory minerals in granites and their petrogenetic significance. – In: Blasik M., Hanika B. (eds.) Granite, occurrence, mineralogy and origin. Nova Science Publishers, Inc., New York, 27–56.
René M. (2012): Petrology, geochemistry and origin of topaz granite. – In: Blasik M., Hanika B. (eds.) Granite, occurrence, mineralogy and origin. Nova Science Publishers, Inc., New York, 99–115.
René M. (2012): Distribution and origin of clay minerals during hydrothermal alteration of ore deposits. – In: Valášková M., Martynkova S. (eds.) Clay Minerals in Nature – Their characterization, modification and application. InTech, Rijeka, 81–100.
Dolníček Z., René M., Prochaska W., Kovář M. (2012): Fluid evolution of the Hub stock, Horní Slavkov–Krásno Sn-W ore district, Bohemian Massif, Czech Republic. – Mineralium Deposita, 47, 821–833.
Machek M., Kratinová Z., Janoušek V., Staněk M., Petrovský E., René M. (2013): Petrophysical and geochemical constrains on alteration processes in granites. – Studia Geophysica et Geodaetica, 57, 710–740.
Dolníček Z., René M., Hermannová S., Prochaska W. (2014): Origin of the Okrouhlá Radouò episyenite-hosted uranium deposit, Bohemian Massif, Czech Republic: fluid inclusion and stable isotope constraints. – Mineralium Deposita, 49, 409–425.
René M. (2014): Composition of coexisting zircon and xenotime in rare-metal granites from the Krušné Hory/Erzgebirge Mts. (Saxothuringian Zone, Bohemian Massif). – Mineralogy and Petrology, 108, 551–569.
René M. (2015): Rare earth, yttrium and zirconium mobility associated with the uranium mineralisation at Okrouhlá Radouň. Bohemian Massif, Czech Republic. – European Journal of Mineralogy 27, 57–70.
René M. (2015): Nature and Origin of Granitic Rocks: State and Evolution in the 21st Century. – In: Horizons in Earth Science Research, 13, Nova Science Publishers Inc., New York, 65–90.
Verner K., Žák J., René M. (2015): A brief introduction to the geology of the Moldanubian Batholith, 1–15. In: Janoušek V., Žák J. (Eds) Eurogranites 2015: Variscan Plutons of the Bohemian Massif. Post-conference field trip following the 26th IUGG General Assembly in Prague, 103–109. Czech Geological Survey, Prague.
René M., Finger F. (2016): The Blaník gneiss in the southern Bohemian Massif (Czech Republic): a rare rock composition among the early palaeozoic granites of Variscan Central Europe. – Mineralogy and Petrology, 110, 503–514.
Havelcová M., Machovič V., Mizera J., Sýkorová I., René M., Borecká L., Lapčák L., Bičáková O., Janeček O., Dvořák Z. (2016): Structural changes in amber due to uranium mineralization. – Journal of Environmental Radioactivity, 159, 89–101.
René M. (2017): Nature, sources, resources, and production of thorium. – In: Descriptive inorganic chemistry researches of metal compounds. Intech, Rijeka, Croatia, 201–210.
René M. (2017): REE and Y mineralogy of the Moldanubian batholith (Central European Variscides). – In: Horizons in Earth Science Research 17. Nova Science Publishers, Inc., New York, USA, 74–114.
René M. (2017): Alteration of granitoids and crystalline rocks and uranium mineralisation in the Bor pluton area, Bohemian Massif, Czech Republic. – Ore Geology Review, 81, 188–200.
René M., Dolníček Z. (2017): Uraninite, coffinite and brannerite from shear-zone hosted uranium deposits of the Bohemian Massif (Central European Variscan belt). – Minerals, 7, 1–17, doi: 10.3390/min7040050.
Weishauptová Z., Přibyl O., Sýkorová I., René M. (2017): Effect of the properties of Silurian shales from the Barrandian Basin on their methane sorption potential. – Fuel, 203, 68–81
René M. (2018): REE and Y mineralogy of the Krudum granite body (Saxothuringian Zone). – Minerals, 8, 287, 1–20.
René M. (2018): Petrology, geochemistry and mineralogy of greisens associated with tin-tungsten mineralisation: Hub stock deposit at Krásno-Horní Slavkov ore district, Czech Republic. – In: Contributions to mineralization. Intech, Rijeka, Croatia, 1–22.
René M. (2018): History of uranium mining in Central Europe. – In: Uranium – Safety, Resources, Separation and Thermodynamic calculation. IntechOpen Ltd., London, England, 1–20.
René M. (2018): Shear zone-hosted uranium deposits of the Bohemian Massif (Central European Variscan belt), In: Uranium – Safety, Resources, Separation and Thermodynamic calculation. IntechOpen Ltd., London, England, 49–64.
René M. (2019): Allanite from granitic rocks of the Moldanubian batholith (Central European Variscan belt). – In: Aide M. (Editor) Rare earth elements and their minerals, 1–10. IntechOpen, London.
René M. (2019): Titanite from titanite-spots granodiorites of the Moldanubian batholith (Central European Variscan belt). – In: Ali Al-Juboury (Editor) Mineralogy – Significance and Applications 1–11. IntechOpen, London.
René M., Dolníček Z., Sejkora J., Škácha P., Šrein V. (2019): Uraninite, coffinite and ningyoite from vein-type uranium deposits of the Bohemian Massif (Central European Variscan belt). – Minerals, 9, 2, 123, 1–21.
René M. (2019): Nb–Ta–Ti oxides in topaz granites of the Geyersberg granite stock (Erzgebirge Mts., Germany). – Minerals, 9, 3, 155, 1–14.
Klimeš J., Norabuena E., Stemberk J., René M. (2019): Transient compression fault slip detected within andesitic rocks of the Casma Group, Lima, Peru. – Studia Geophys. Geol. 63, 2, 257–272.
Blahůt J., Mitrovic-Woodell I., Bartoň I., René M., Rowberry M., Blard P-H., Hartvich F., Balek J., Meletlidis S. (2020): Volcanic edifice slip events recorded on the fault plane of the Andrés Landslide, El Hierro, Canary Islands. – Tectonophysics, 776, 228317, 1–14.
Havelcová M., Machovič V., René M., Sýkorová I., Lapčák L., Špaldoňová A. (2020): Geochemistry of shear zone-hosted uranium mineralisation at the Zadní Chodov uranium deposit (Bohemian Massif). – Ore Geology Reviews, 120, 103428, 1–16.
Řimnáčová D., Weishaptová Z., Příbyl O., Sýkorová I., René M. (2020): Effect of shale properties on CH4 and CO2 sorption capacity in Czech Silurian shales. – Journal of Natural Gas Science and Engineering, 80, 103377, 1–12.
René M. (2020): Alteration of granitoids and uranium mineralization in the Blatná suite of the Central Bohemian plutonic complex, Czech Republic. – Minerals, 10, 821, 1–18.

Přednášky a výuka

Přírodovědecká fakulta, Palackého univerzita, Olomouc
2009-2018 Úvod do geochemie.
Přírodovědecká fakulta, Masarykova uinverzita, Brno
2008-2017 Geologická informatika.
Konzultant diplomových prací nebo doktorských disertací na GZG-Geocentru, geologická a geografická fakulta, Georg-August univerzita, Göttingen, Německo.
Konzultant diplomových prací na katedře mineralogie, přírodovědecká fakulta, Leibniz univerzita, Hannover, Německo.
Konzultant diplomových prací na katedře chemie a fyziky materiálů, přírodovědecká fakulta, Paris Lodron univerzita, Salzburg, Rakousko.
Konzultant bakalařských a diplomových prací na katedře geologie, přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika.

Členství

Česká geologická společnost
Česká společnost pro výzkum a využití jílů
Česká asociace ložiskových geologů
Evropská geochemická asociace
Alumni Universität Göttingen, Německo

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Články / Knihy

Knihu vydalo britské nakladatelství IntechOpen v Londýně, jejímž editorem je RNDr. Miloš René z oddělení geochemie ÚSMH AV ČR. Obsahuje třináct kapitol, které řeší metodiku různých mineralogických metod a složení minerálů z různých magmatických a sedimentárních hornin.

Články / Knihy

Článek v květnovém čísle časopisu Vesmír věnuje pozornost granitoidním horninám šumavské větve moldanubického batolitu, jejich složení a vzniku v návaznosti na vývoj Českého masivu na rozhraní prvohor a druhohor.

Námětem tohoto článku je rekapitulace vědecké spolupráce Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a katedry mineralogie a materiálového inženýrství Univerzity v Salcburku, která probíhala v letech 1999–2012. Vedoucím jednotlivých projektů za českou stranu byl vědecký pracovník oddělení geochemie ÚSMH AVČR, RNDr. Miloš René.

Články / Knihy

Kniha Geochemistry, kterou v tomto roce vydalo britské nakladatelství IntechOpen v Londýně, jejímž hlavním editorem je Dr. Miloš René z geochemického oddělení ÚSMH AV ČR, obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž je diskutované chemické složení různých horninových komplexů, jejich strukturní vývoj, metodologie specifických geochemických metod (izotopová geochemie), využití geochemických prospekčních metod, strukturní geologie vybraných oblastí, jejich stratigrafie a litologie.