RNDr. Roman Hák

Externista - organizace

společnost patentových zástupců Hák, Janeček a Švestka