Biomechanicky definované vstřebatelné materiály prokardiovaskulární chirurgii

Biomechanicky definované vstřebatelné materiály prokardiovaskulární chirurgii

Řada současných zákroků cévní chirurgie jako je paliativní léčba vrozených srdečních vad, bandážování aneurysmat, arterializovaných žilních štěpů či prevence tzv. "endoleak" je založena na mechanické interakci tepenné stěny a vnější výztuže. V projektu bude vyvinut kompozitní materiál tvořený nanovlákny kopolymerů poly-L-laktátu (PLA) a polykaprolaktonu (PCL) kombinovaného s kolagenní matricí ve formě resorbovatelné arteriální bandáže umožňující redukci průtoku krve arteriálním řečištěm a ochranu arteriální stěny před patologickou deformací a rupturou. Budou stanoveny strukturní, degradační a mechanické vlastnosti kompozitního materiálu v simulovaném prostředí živého organismu a vlivem sterilizace. Biokompatibilita bandáže bude ověřena na buněčných kulturách a v peritoneu potkana a biomechanické a degradační vlastnosti a interakce materiálu s arteriální stěnou budou popsány na modelu králíka. Schopnost bandáže cíleně regulovat tepenný krevní průtok bude stanovena při bandáži plicnice a břišní aorty prasete.

Číslo grantu

NU20-02-00368, Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu (2020 - 2026)

Grantová agentura

Ministerstvo zdravotnictví (MZ ČR)

Řešen v letech

2020-2023

Hlavní řešitel

doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. 
Univerzita Karlova / Lékařská fakulta v Plzni

Spoluřešitel

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D. 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. 

doc. Ing. Lukáš Horný, Ph.D. 
České vysoké učení technické v Praze / Fakulta strojní 

doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D. 
Technická univerzita v Liberci / Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Stav
Ukončené projekty