Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství

Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství

Číslo grantu

P108/10/1457

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2010-2012

Hlavní řešitel

Doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc., ČVUT Praha

Spoluřešitel

Ing. Karel Balík, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

J. Křena, Letov letecká výroba, s.r.o.

J. Beneš, Medin Inc.

Ústavu makromolekulární chemie, AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty