Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny

Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny

Pyrolýzou polymerních prekurzorů (kompozitů s matricí z různých polysiloxanových pryskyřic vyztužených čedičovými vlákny) budou připraveny kompozity s keramickou matricí. Díky příznivým vlastnostem čedičových vláken a keramické matrice lze očekávat dobrou chemickou stálost, tepelnou odolnost a výhodné mechanické vlastnosti připravených kompozitů. Budou zkoumány postupy, vyhodnocujícími vazbu na rozhraní vláken a matrice a meřením jejich rozhodujících elastických vlastností při zvýšených teplotách.

Číslo grantu

KONTAKT No. 2004-17

Grantová agentura

Program vědecko-technické spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem

Řešen v letech

2004-2005

Hlavní řešitel

Ing. Karel Balík, CSc., ÚSMH AVČR, Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

H. Peterlik, Universität Wien

Stav
Ukončené projekty
Poznámka

"Program Kontakt"