Změny vlastností horninového masivu po lesních požárech

Změny vlastností horninového masivu po lesních požárech

Projekt s názvem "Změny vlastností horninové hmoty po lesních požárech", který za tureckou stranu vede člen katedry Prof. Dr. Tolga Görüm a za českou stranu Dr. Jan Blahůt z Akademie věd ČR, byl financován z Programu podpory bilaterální spolupráce TÜBİTAK - Akademie věd ČR (AV ČR).
Projekt je zaměřen na pochopení krátkodobých a dlouhodobých účinků lesních požárů na erozní ztráty hmoty a suťové proudy v různých svahových prostředích v měnících se klimatických podmínkách.  
 

Číslo grantu

TÜBITAK-24-01, projekt Mobility Plus, projekty realizované v letech 2024 až 2026

Grantová agentura

CAS-TÜBITAK: Bilaterální spolupráce s Akademií věd ČR (AV ČR) a Vládní agentura pro vědecký a technologický výzkum (Türkiye)

Řešen v letech

2024 - 2026

Hlavní řešitel

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

prof. Tolga GÖRÜM 
Istanbulská technická univerzita, Eurasijský institut věd o Zemi

Stav
Řešené projekty