Ing. Daniela Řimnáčová Ph.D.

Budova
E
Patro
1
Číslo místnosti
110
O mně

Vzdělání
2005 – 2011 Vysoká škola chemicko-technologická, katedra Fyzikální chemie (Ph.D.)
1998 – 2004 Vysoká škola chemicko-technologická, katedra Technologie vody a prostředí (MSc.)

Náplň vědecké práce
Zabývám se výzkumem adsorpce plynů na pevné sorpční materiály za různých experimentálních podmínek na vysokotlaké i nízkotlaké sorpční aparatuře, adsorpcí polutantů z vodných roztoků, záchytem CO2 a studiem možnosti zádrže vody v přírodě na sorpční materiály a horniny. Provádím komplexní texturní analýzy a fyzikálně-chemické analýzy pevných přírodních i syntetických materiálů. Využívám poznatky ochrany životního prostředí, analytické a fyzikání chemie pro výzkum vztahů mezi půdou, vodou a atmosférou.

Jsem autorem nebo spoluautorem 6 vědeckých článků v impaktovaných časopisech; 63 citací bez samocitací, H-index 4

Členství

Současné: V4 Biochar Platform

Minulé: Asociace čistírenských expertů; Česká aerosolová společnost; European aerosol society

Další informace

Spolupráce
Kolegové z IRSM AV ČR
Karlova Univerzita
Vysoká škola chemicko - technologická
Ústav chemických procesů AV ČR
Brenntag CR company
Česká Zemědělská univerzita
CEZ a.s.
UJP PRAHA a.s.
NIST/VAMAS laboratoře

Popularizace
Prezentace na dnech otevřených dveří a veletrhu vědy