Ing. Martina Novotná

O mně

ResearchGate_Martina_Novotná
ORCID_Martina_Novotná

Vzdělání
2019– Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav skla a keramiky (Ph.D.)
2016–2018 Univerzita Pardubice, Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků (Ing.)

Odborné zaměření
Příprava geopolymerních materiálů; stanovení mechanických vlastností geopolymerních kompozitů; studium vlivu agresivního prostředí na vlastnosti geopolymerů; analýza velikosti částic.

Konference
- Odborný seminář doktorandů – Anorganické nekovové materiály, Praha (2020)
- 15.th international congress on the chemistry of cement ICCC v Praze. Účast na Workshopu: Alkali Activated Cements (2019)

Publikační činnost

1) Články v impaktovaných časopisech
Perná I., Novotná M., Šupová M., Hanzlíček T.: Beach Sand – an Alternative Filler in Metakaolin-Based Geopolymers. Journal of Materials in Civil Engineering, 33(4), 04021017-1 - 04021017-6, 2021. doi: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0003641

Perná I., Hanzlíček T., Šupová M., Novotná M.: Phase Transformations in Fly Ash-Based Solids. Minerals, 10(9), 804, 2020. doi: 10.3390/min10090804

2) Články v recenzovaných časopisech
Novotná M., Perná I., Hanzlíček T.: Review of Possible Fillers and Additives for Geopolymer Materials. Waste forum, 2, 78-89,2020. www.wasteforum.cz/cisla/WF_2_2020.pdf

PhD. student - domovská organizace

VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, Ústav skla a keramiky

PhD. student - téma disertační práce

Název diplomové práce: Koroze geopolymerů, vedoucí práce: doc. RNDr. František Škvára, DrSc.