Mgr. Josef Vlček, Ph.D.

portret
O mně

Postdoktorand se zaměřením na indukovanou seismicitu a její vztah k hydraulickému štěpení. Výzkum se zaměřuje zejména na automatické zpracování seismických dat a jejich porovnání s daty hydraulickými. Kromě indukované seismicity se zabývám také přírodním únikem CO2 v západních Čechách a jeho srovnáním s místní seismickou aktivitou.

2011-2021:
Ph.D. student, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Disertační práce: Automatické zpraocvání mikroseimiských dat a jejich vztah k hydraulické injektáži

2009-2011:
Mgr. student, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Diplomová práce: Seismicita indukovaná injektáží: Statistická a energetická analýza

2006-2009:
Bc. student, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
Bakalářská práce: Zdroje geotermální energie - zkušenosti z projektu Soultz-sous-Forets

https://publons.com/researcher/2114259/josef-vlcek/

https://www.researchgate.net/profile/Josef-Vlcek

Publikační činnost

- Vlček, J., Fischer, T., & Vilhelm, J. (2016). Back-projection stacking of P- and S-waves to determine location and focal mechanism of microseismic events recorded by a surface array. Geophysical Prospecting, 64(6), 1428-1440.

- Hainzl, S., Fischer, T., Čermáková, H., Bachura, M., & Vlček, J. (2016). Aftershocks triggered by fluid intrusion: Evidence for the aftershock sequence occurred 2014 in West Bohemia/Vogtland. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 121(4), 2575-2590.

- Telesca, L., Eisner, L., Stabile, T. A., & Vlček, J. (2017). Investigating the time clustering of induced microseismicity generated by hydraulic fracturing. EPL (Europhysics Letters), 116(5), 59002.

- Wcisło, M., Eisner, L., Málek, J., Fischer, T., Vlček, J., & Kletetschka, G. (2018). Attenuation in West Bohemia: Evidence of High Attenuation in the Nový Kostel Focal Zone and Temporal Change Consistent with CO2 Degassing. Bulletin of the Seismological Society of America.

- Vlček, J., Eisner, L., Stabile, T. A., & Telesca, L. (2018). Temporal relationship between injection rates and induced seismicity. Pure and Applied Geophysics, 175(8), 2821-2835.

- Wcisło, M., Eisner, L., Málek, J., Fischer, T., Vlček, J., & Kletetschka, G. (2020). Reply to “Comment on ‘Attenuation in West Bohemia: Evidence of High Attenuation in the Nový Kostel Focal Zone and Temporal Change Consistent with CO2 Degassing’by M. Wcisło, L. Eisner, J. Málek, T. Fischer, J. Vlček, and G. Kletetschka” by MorozovReply. Bulletin of the Seismological Society of America, 110(1), 375-380

- Fischer T., Vlček J. and Lanzendorfer M. (2020). Monitoring crustal CO2 flow: methods and their applications to the mofettes in West Bohemia. Solid Earth,
https://doi.org/10.5194/se-2020-6

- Woith H., Daskalopoulou K., Zimmer M., Fischer T., Vlček J., Trubač J., Rosberg J.-E., Vylita T. and Dahm T. (2020) MultiLevel Gas Monitoring: A New Approach in Earthquake Research. Front. Earth Sci. 8:585733., doi: 10.3389/feart.2020.585733

Přednášky a výuka

2021 - Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, přednáška "Použití grafických programů"

Členství

EAGE - European Association of Geoscientists and Engineers
SEG - Society of Exploration Geophysicists
SPE - Society if Petroleum Engineers
ČAAG - Česká asociace geofyziků

PhD. student - domovská organizace

Univerzita Karlova v Praze

PhD. student - téma disertační práce

Disertační práce: Microseismický monitoring
Školitel: doc. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.

Řešené projekty

Řešeno v letech: 2023-2027