Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.

portret
Budova
E
Patro
2
Číslo místnosti
205
Work experience
2012 - present Senior Scientist, Head of Department of Geochemistry
Institute of Rock Structure and Mechanics
Academy of Sciences of the Czech Republic
2003 - 2012 Junior Scientist
Institute of Rock Structure and Mechanics
Academy of Sciences of the Czech Republic
1990 - 1992 Assistant
Analytical Chemistry, Faculty of Science, Charles University


Research Interests
Fossil biomarkers in geo-materials
Amber, copal, fossil wood, and their characterisation
Fossilisation as process of preservation of biological materials
Coalification in connection with chemical composition
Chromatographic methods
Markers of pollution in environmental samples


Education
1992-1999 Ph.D. studies in Analytical Chemistry
Faculty of Science, Charles University in Prague
1985-1989 M.Sc. in Analytical Chemistry
Faculty of Science, Charles University in Prague
1980-1985 Secondary School of Chemistry, Study branch: Analytical Chemistry


Memberships
The Society for Organic Petrology
Czech Chemical Society
Editorial Board Acta Geodynamica et Geomaterialia


Additional Training
Universitá degli Studi di Genova, Italy, March-April 1993


Projects
Radiolytic alteration of organic matter in uraniferous environment (2019 - 2021)
A model of mobilization and geochemical cycles of potentially hazardous elements and organic compounds in burned coal heaps (2015 – 2017)
The system of active runoff pollutants capture as a solution for implementation of the standards ČSN 759010 and TNV 759011 (2015 – 2017)
Biomarkers and petrographic parameters: relationship between them and limits of their explanatory power (2013 – 2015)
Quantification, sources and potential implications of black carbon in soils and sediments from the urban and coal mining areas in the Czech Republic (2008 -2010)


Publications
Author and co-author of more than 50 articles in international journals, H-index 12
Přednášky a výuka

Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
Geobiologie II
Organická geochemie II

The Society for Organic Petrology
Czech Chemical Society
Editorial Board Acta Geodynamica et Geomaterialia

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Články / Knihy

V článku jsou uvedeny poznatky o chemickém složení fosilní pryskyřice nazývané duxit. K analýze sady vzorků, nalezených většinou v mineralizovaných kmenech a uložených v miocenních sedimentech mostecké a sokolovské pánve, byly použity metody elementární analýzy, mikroskopie, chromatografie a infračervené spektroskopie.

Zpravodaj Hnědé uhlí, ročník 2/2019

Články / Knihy

Švartna, zvláštní typ uhelného sedimentu, je v čerstvém stavu obtížně štípatelná podle ploch vrstevnatosti a mimořádně houževnatá ve směru kolmo k vrstvám. Je dobře opracovatelná i leštitelná. Mimořádných vlastností švartny si všimli již od 3. století před naším letopočtem Keltové a vyráběli z ní náramky a jiné ozdoby. V minulosti se používala jako nášlapná deska venkovních schodů nebo se z ní dělaly překlady přes drobné propustky, a to i pro kolejovou dopravu.
V článku jsou shrnuty poznatky o švartně a diskutovány výsledky petrologického a chemického studia švartny, s cílem přesně určit vlastnosti a charakter materiálu.
Složení odpovídá sapropelovému uhlí s lamelární texturou a s nižším obsahem popela a jílovité hmoty a lze tak pro tento materiál použít označení sapropelový uhelný sediment,
sapropelové uhlí nebo sapropelit. Jiná označení se pro nehodí .

Věstník muzejního spolku Rakovník 2018/56

Semináře/Workshopy

Seminář zabývající se problematikou prachových částic z různých hledisek, Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1.

Videozáznamy

Česká televize - i-vysílání (Studio ČT24, od 16:50 minuta záznamu), host Martina Havelcová, Ústav struktury mechaniky hornin AV ČR a
Tomáš Hrstka, Geologický ústav AV ČR

Videozáznamy

Tým vědců z Ústavu struktury a mechaniky hornin a Geologického ústavu AV ČR vytváří elektronický Atlas prachových částic. Jde o první podobnou aplikaci zaměřenou na prezentaci informací o jednotlivých složkách atmosférického prachu, a to nejen pro odborníky, ale i pro laiky.

Tiskové zprávy

Tým vědců z Ústavu struktury a mechaniky hornin a Geologického ústavu Akademie věd České republiky vytváří elektronický Atlas prachových částic - Atlas of Dust Particles (http://dustparticleatlas.gli.cas.cz). Jde o první podobnou aplikaci zaměřenou na prezentaci informací o jednotlivých složkách atmosférického prachu, a to nejen pro odborníky, ale i pro laiky.

Články / Knihy

Uhlí, vzorky z uhelných hald či prachovnice s polétavým prachem, pryskyřice dnešní i fosilní včetně obdivovaných jantarů procházejí rukama Martiny Havelcové z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Dokáže z nich vyčíst podrobnosti o vegetaci, klimatických poměrech a nejrůznějších dějích v dobách nedávných i dávno minulých. Společným jmenovatelem všeho, co ji zajímá, jsou organické sloučeniny, často rostlinného původu.

A / Věda a výzkum 3/2017, čtvrtletník o vědě a výzkumu v AV ČR, rozhovor s Martinou Havelcovou, str. 34–39

Články / Knihy

Strom stojící ve vodě. Pod tím si člověk z Čech nebo Moravy většinou představí uschlý kmen s pahýly větví v Novomlýnských nádržích, případně podobný obraz ze zatopených poklesových kotlin nad hlubinnými doly na Ostravsku nebo v severních Čechách. Je to obraz poněkud smutný. Stromy v nádržích nepřežily zatopení vodou, které způsobil člověk, a trčí nad hladinu jako němá výčitka.

V trvale zatopených oblastech ale mohou růst i mohutné životaschopné lesy. Známe je z mnoha míst světa a v minulosti rostly i v českých zemích. Za příznivého geologického vývoje dokonce z některých vznikla ložiska uhlí a pozůstatky takových pravěkých lesů se v hnědouhelných dolech mostecké pánve zkoumají už řadu let. Ve vysokých stěnách povrchových dolů Libouš, Vršany a Bílina jsou celé skupiny a horizonty pařezů ze spodního miocénu (před 20–18 miliony let). Některé z nich dosahují šířky přes tři metry a několikametrové výšky.

Vesmír č. 96, 420, 2017/7

Články / Knihy

Veletrh vědy, největší popularizační akci svého druhu v České republice, navštívilo na výstavišti PVA EXPO Praha ve dnech 19.–21. května čtrnáct tisíc lidí. Fotografie z veletržního stánku ÚSMH naleznete ve fotogalerii na webových stránkách ústavu: www.irsm.cas.cz/Fotogalerie/Akce/Veletrh-vedy.

Videozáznamy

Účast ÚSMH na Veletrhu vědy 2016, videozáznam (0:50 - 0:54 minuta záznamu)

Videozáznamy

Videoreportáž z nově otevřeného Centra texturní analýzy, oddělení geochemie ÚSMH AV ČR, základ centra tvoří celkem tři laboratoře, které jsou vybaveny novými přístroji a modernizovaným optickým mikroskopem

vyrobil Odbor audiovizuálních technologií SSČ AV ČR v.v.i.

Články / Knihy

Centrum texturní analýzy – nové laboratoře s moderními technologiemi, které umožňují dokonalejší zkoumání horninových materiálů – slavnostně otevřel Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH). Centrum rozšiřuje badatelskou kapacitu ústavu i jeho partnerů. Nové poznatky využijí vědečtí pracovníci v základním i aplikovaném výzkumu, mimo jiné i ve výzkumném programu Přírodní hrozby v rámci Strategie AV21 Akademie věd ČR. Po jeho otevření se například počítá se zapojením do studia polétavého prachu.

Technický týdeník.cz

Audiozáznamy

ČRo Hradec Králové (Techno, 11:15 až 14:32 minuta záznamu)

rozhovor s Martinou Havelcovou

Články / Knihy

Výstavba, rekonstrukce a vybavení centra stály přes 10 milionů korun. Ústav na projekt získal dotaci z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, přes 8 % finančních prostředků poskytlo hlavní město Praha a část byla dofinancována příjemcem. Obnovou a přestavbou nevyhovujících prostor.
Vesmír, č. 94, str. 587

Videozáznamy

Česká televize - i-vysílání (Události, Hlavní zpravodajská relace)

Audiozáznamy

odkaz na vystoupení M. Havelcové v rádiu
ČRo Hradec Králové (pořad Techno, 10:49 až 13:35 minuta záznamu). Magazín informací, zajímavostí a novinek z oblasti vědy, techniky a informatiky.

Články / Knihy

Gatetobiotech.cz - vše o českých biotechnologiích na jednom místě

Články / Knihy

Zdravi.e15.cz - Zdravotnictví + medicína

Články / Knihy

Technický týdeník - Novinky

Tiskové zprávy

Vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) AV ČR společně s kolegy z dalších institucí zjistili, že chorobné zúžení (stenóza) srdeční chlopně je způsobena nejen usazováním vápníku (tzv. kalcifikací), jak se dosud předpokládalo, ale i dalšími prvky, např. fosforem. V usazeninách objevili také cholesterol a proteiny. „Nové poznatky by mohly vést k efektivní prevenci, případně k novým metodám léčby této poměrně rozšířené choroby,“ uvedla vedoucí Oddělení geochemie ÚSMH AV ČR Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.
zpráva na AV ČR

Články / Knihy

MedNews.cz - medical information service

Články / Knihy

Nové poznatky vědců z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd a kolegů z dalších institucí by mohly vést k efektivnější prevenci, případně i k novým metodám léčby této rozšířené choroby.
České noviny.cz, zpravodajský server ČTK

Semináře/Workshopy

3. ročník semináře, ve spolupráci s Bílinskou přírodovědnou společností, 2.- 3. září 2014, Svinčice u Mostu

Přednášky

Na konferenci jsou ve formě posteru prezentovány výsledky analýz fosilních pryskyřic z různých lokalit České republiky

Přednášky

Uhelný seminář, PřF UK Praha

Audiozáznamy

Od výzkumu uhlí až po studie znečistění stěn chránu sv. Víta - rozhovor v pořadu Mozaika, ČRo Vltava

Audiozáznamy

Výzkum biomarkerů v horninách, pořad Mozaika, ČRo Vltava

Přednášky

Seminář Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK Praha

Přednášky

Uhelný seminář, PřF UK Praha

Přednášky

seminář v National Research Center, Cairo, Egypt

Přednášky

Uhelný seminář, PřF UK Praha

Přednášky

Den uživatelů, Thermo Scientific a Pragolab

Přednášky

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Přednášky

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR a LECO Instrumente, 8.11. – 10.11. 2005