Mobilization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Toxic Heavy Metals among Soil Fractions in El-Tabbin and Shoubra El-Kheima Areas

Mobilization of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons and Toxic Heavy Metals among Soil Fractions in El-Tabbin and Shoubra El-Kheima Areas

Číslo grantu

ASRT-16-01

Projekty pracovišť AV ČR realizované s ASRT (Egypt) v letech 2016-2018

Grantová agentura

Bilaterární spolupráce AV ČR a EASRT

Řešen v letech

2016-2018

Hlavní řešitel

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Mgr. Martina Havelcová, Ph.D.

Spoluřešitel

National Research Centre, Egypt

MELEGY Ahmed Abdel Aziz

Stav
Ukončené projekty