Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředí

Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředí

Komplexní studie radiolytických změn v organické hmotě různého původu vystavené záření s
uranu s různým obsahem a mineralizačním stavem.

U mnoha sedimentárních ložisek uranu lze pozorovat blízký vztah mezi obsahem a formou uranu a organickou hmotou. Většina organických geochemických studií mineralizovaných oblastí ale dostatečně neřeší význam organické a uranové asociace, i když organické látky hrají důležitou roli pro mobilitu, akumulaci a hydrotermální mineralizaci uranu. V přítomnosti uranu dochází k radiolytickým a chemickým alteračním procesům v organické hmotě. Studium změn ve struktuře uranonosné organické hmoty je zajímavé téma zejména v geologickém průzkumu, a v souvislosti s účinky radioaktivních látek a odpadů v životním prostředí i v jaderném výzkumu. Cílem tohoto projektu je studium organické hmoty z několika uranových ložisek v ČR doprovázené nízkým až extrémně vysokým obsahem uranu, identifikace změn v její struktuře a nalezení jejich souvislosti s obsahem a fyzikálně chemickou formou uranu a geologickou a geochemickou charakteristikou ložiska.

Číslo grantu

19-05360S

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2019-2021

Hlavní řešitel

Ing. Vladimír Machovič, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

Ing. Jiří Mizera, Ph.D.

Ústav jaderné fyziky AV ČR

Mgr. Alexandra Špaldoňová

Mgr. Maryna Vorokhta, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty