Mgr. Maryna Vorokhta, Ph.D.

Budova
E
Patro
1
Číslo místnosti
110
O mně

Vzdělání

2011–2015 Ph.D. v oboru Chemie a Technologie Anorganických Materiálů
Chemicko-technologická fakulta, Univerzita Pardubice, Pardubice, Česká republika
Disertační práce: Struktura a vlastnosti fosfátových a borofosfátových skel obsahujících TeO2 a GeO2

2006-2011 Mgr. v oboru Anorganická Chemie
Chemická fakulta, Užhorodská Národní Univerzita, Užhorod, Ukrajina
Diplomová práce: Fázová rovnováha a vlastnosti chalkogenidů v systému SnSe2-TeBiSe2-Bi2Se3

Pracovní Zkušenosti

Od roku 2020 Vědecká pracovnice, Oddělení geochemie, Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR
2015-2019 Postdoktorand, Oddělení geochemie, Ústav struktury a mechaniky hornin, AV ČR

Stipendijní program

2021-2022 (1 rok) Postdoktorální stáže v rámci programu „FY2020 JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Short-term)“ na Univerzitě Kyushu, Japonsko.
Výzkumný název: Zachytávání CO2 a ukládání H2 pomocí makro-mezo-mikroporézních uhlíků dotovaných dusíkem“

Vědecká Oblast a Odborné Znalosti

• Charakterizace porézní struktury materiálů pomocí analýz sorpce plynů, rtuťové porozimetrie a heliové pyknometrie
• Vývoj a syntéza vysoce porézních adsorpčních materiálů na bázi uhlíku
• Výzkum schopnosti uhlíkových materiálů zachytit látky znečišťující ovzduší, jako je CO2, CH4 a těkavé organické sloučeniny
• Vyhodnocení selektivity, kinetiky a isosterických teplot sorpčního procesu
• Příprava a charakterizace oxidových skel se stanovenými vlastnostmi

Metody texturní analýzy: Gravimetrické a Volumetrické sorpční analýzy, Rtuťová porozimetrie, Heliová pyknometrie
Metody termické analýzy: Diferenční termická analýza (DTA), Termogravimetrická analýza (TGA), Termodilatometrie (TD), Vysokoteplotní mikroskopie
Další metody: Ramanova spektroskopie, Skenovací elektronová mikroskopie (SEM), Transmisní elektronová mikroskopie (TEM), Rentgenová difrakce (XRD), Maloúhlový rozptyl rentgenového záření (SAXS)

Identifikátory

WOS Researcher ID: E-4818-2017
Scopus Author ID: 57211720960
ORCID ID: 0000-0002-8461-8830
Google Scholar

2023

M. Švábová,O. Bičáková, M. Vorokhta, Biochar as an effective material for acetone sorption and the effect of surface area on the mechanism of sorption, Journal of Environmental Management 348 (2023) 119205.

M. Vorokhta, J. Nováková, M. Dopita, I. Khalakhan, V. Kopecký, Jr., M. Švábová, Activated three-dimensionally ordered micromesoporous carbons for CO2 capture, Materials Today Sustainability 24 (2023) 100509.

M. Vorokhta, M. I. M. Kusdhany, D. Vöröš, M. Nishihara, K. Sasaki, S. M. Lyth, Microporous carbon foams: The effect of nitrogen-doping on CO2 capture and separation via pressure swing adsorption, Chemical Engineering Journal 471 (2023) 144524.

G. Sádovská, P. Honcová, J. Morávková, I. Jirka, M. Vorokhta, R. Pilař, J. Rathouský, D. Kaucký, E. Mikysková, P. Sazama, The thermal stability of carbon materials in the air: Quantitative structural investigation of thermal stability of carbon materials in air, Carbon 206 (2023) 211-225.


2022

A. Madalina Darabut, Y. Lobko, Y. Yakovlev, M. Gamón Rodríguez, K. Veltruská, B. Šmíd, P. Kúš, J. Nováková, M. Dopita, M. Vorokhta, V. Kopecký Jr., M. Procházka, I. Matolínová, V. Matolín, Influence of thermal treatment on the structure and electrical conductivity of thermally expanded graphite, Advanced Powder Technology 33(12) (2022) 103884.

O. Purikova, I. Tkachenko, B. Šmíd, K. Veltruská, T. N. Dinhová, M. Vorokhta, V. Kopecký Jr., L. Hanyková, X. Ju, Free-Blockage Mesoporous Silica Nanoparticles Loaded with Cerium Oxide as ROS-Responsive and ROS-Scavenging Nanomedicine, Advanced Functional Materials 32(46) (2022) 2208316. Front cover of Issue.

Y.V. Yakovlev, M. Gamón Rodríguez, Y.V. Lobko, M. Vorokhta, P. Kúš, I. Matolínová, V. Matolín, Characterization of gas diffusion layer transport properties by limiting current approach, Electrochimica Acta 404 (2022) 139755.

M. Švábová, M. Vorokhta, Water sorption and transport in Silurian shales, Journal of Petroleum Science and Engineering 210 (2022) 109980.


2021

X. Ju, M. Hubalek Kalbacova, B. Šmíd, V. Johánek, M. Janata, T. N. Dinhová, T. Belinova, M. Mazur, M. Vorokhta, L. Strnad, Poly(acrylic acid)-mediated synthesis of cerium oxide nanoparticles with variable oxidation state and their effect on regulating intracellular ROS level, Journal of Materials Chemistry B 9 (2021) 7386-7400. Front cover of Issue.

M. Vorokhta, J. Morávková, M. Dopita,A. Zhigunov, M. Šlouf, R. Pilař, P. Sazama, Effect of micropores on CO2 capture in ordered mesoporous CMK-3 carbon at atmospheric pressure, Adsorption 27 (2021) 1221-1236.

Y.V. Yakovlev, Y.V. Lobko, M. Vorokhta, J. Nováková, M. Mazur, I. Matolínová, V. Matolín, Ionomer content effect on charge and gas transport in the cathode catalyst layer of proton-exchange membrane fuel cells, Journal of Power Sources 490 (2021) 229531.


2020

H.G.T. Nguyen, C.M. Sims, B. Toman, J. Horn, R.D. van Zee, M. Thommes, R. Ahmad, J.F.M. Denayer, G. V. Baron, E. Napolitano, M. Bielewski, E. Mangano, S. Brandani, D.P. Broom, M.J. Benham, A. Dailly, F. Dreisbach, S. Edubilli, S. Gumma, J. Möllmer, M. Lange, M. Tian, T.J. Mays, T. Shigeoka, S. Yamakita, M. Hakuman, Y. Nakada, K. Nakai, J. Hwang, R. Pini, H. Jiang, A.D. Ebner, M.A. Nicholson, J.A. Ritter, J. Farrando-Pérez, C. Cuadrado-Collados, J. Silvestre-Albero, C. Tampaxis, T. Steriotis, D. Řimnáčová, M. Švábová, M. Vorokhta, H. Wang, E. Bovens, N. Heymans, G. De Weireld, A reference high-pressure CH4 adsorption isotherm for zeolite Y: results of an interlaboratory study, Adsorption 26 (2020) 1253–1266.


2019

P. Hozák, M. Vorokhta, I. Khalakhan, K. Jarkovská, J. Cibulková, P. Fitl, J. Vlček, J. Fara, D. Tomeček, M. Novotný, M. Vorokhta, J. Lančok, I. Matolínová, M. Vrňata, New insight into the gas-sensing properties of CuOx nanowires by near-ambient pressure XPS, The Journal of Physical Chemistry C, 123(49) (2019) 29739-29749.

M. Vorokhta, J. Morávková, D. Řimnáčová, R. Pilař, A. Zhigunov, M. Švábová, P. Sazama, CO2 capture using three-dimensionally ordered micromesoporous carbon, Journal of CO2 Utilization 31 (2019) 124–134.


2018

M. Vorokhta, I. Khalakhan, M. Vondráček, D. Tomeček, M. Vorokhta, E. Marešová, J. Nováková, J. Vlček, P. Fitl, M. Novotný, P. Hozák, J. Lančok, M. Vrňata, I. Matolínová, V. Matolín, Investigation of gas sensing mechanism of SnO2 based chemiresistor using near ambient pressure XPS, Surface Science 677 (2018) 284–290.


2017

J. Pastvova, D. Kaucky, J. Moravkova, J. Rathousky, S. Sklenak, M. Vorokhta, L. Brabec, R. Pilar, I. Jakubec, E. Tabor, P. Klein, P. Sazama, The effect of enhanced accessibility of acid sites in micro-mesoporous mordenite zeolites on hydroisomerization of n-hexane, ACS Catalysis 7 (2017) 5781–5795.


Other

A. Moguš-Milanković, K. Sklepić, M. Vorokhta, P. Mošner, L. Koudelka, Effect of TeO2 addition on the mobility of silver ions in Ag2O–B2O3–P2O5–TeO2 glasses, Key Engineering Materials 702 (2016) 18-22.

M. Vorokhta, P. Mošner, L. Koudelka, Structure and properties of GeO2 modified borophosphate glasses, Advanced Science, Engineering and Medicine 7(4) (2015) 331-335.

K. Sklepić, M. Vorokhta, P. Mošner, L. Koudelka, A. Moguš-Milanković, Electrical Mobility of Silver-Ion in Ag2O–B2O3–P2O5–TeO2 Glasses, The Journal of Physical Chemistry B 118 (41) (2014) 12050–12058.

A. Moguš-Milanković, K. Sklepic, H. Blažanović, P. Mošner, M. Vorokhta, L. Koudelka, Influence of germanium oxide addition on the electrical properties of Li2O-B2O3-P2O5 glasses, Journal of Power Sources 242 (2013) 91-98.

P. Mošner, M. Vorokhta, L. Koudelka, L. Montagne, B. Revel, K. Sklepic, A. Moguš-Milanković, Effect of germanium oxide on the structure and properties of lithium borophosphate glasses, Journal of Non-Crystalline Solids 375 (2013) 1-6.

P. Mošner, M. Vorokhta, L. Koudelka, Application of heating microscopy to the study of thermal behaviour of ZnO-P2O5-WO3 glasses, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 112 (2012) 659-664.

P. Mošner, M. Vorokhta, L. Koudelka, Structure and properties of TeO2 containing calcium borophosphate glasses, Advanced Science, Engineering and Medicine 5(6) (2012) 614-619.
Since 2021 Practical work for master's and doctoral students from the Department of Surface and Plasma Science, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University (whithin the course "Adsorption on solids").
Členství

Od roku 2019 Člen redakční rady vědeckého bulletinu Užhorodské Univerzity, série „Chemie“

Collaboration

Kyushu University, Japan

University of Strathclyde, United Kingdom

Faculty of Mathematics and Physics,CUNI

Institute of Macromolecular Chemistry, CAS

J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, CAS