Prof. Ing. Lubomír Němec DrSc.

Ukončené projekty

Řešeno v letech: 2017-2020
Řešeno v letech: 2011-2014