Pokročilé technologie výroby skel

Pokročilé technologie výroby skel

Návrhy a aplikace pokročilých tavicích technologií a příslušných tavícíc prostorů skel s vysokým specifickým výkonem, nízkými tepelnými ztrátami a nízkým specifickým
výkonem, nízkými tepelnými ztrátami a nízkým specifickým odparem škodlivých a toxických složek skla, nahrazování energie fosilních paliv alternativními typy energií, miniaturizace tavících pecí při úspoře žáruvzdorných materiálů a řízení kvality tavícícho procesu při uplatnění pokročilých technologií.

Číslo grantu

TH02020316, Program Epsilon

Grantová agentura

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Řešen v letech

2017-2020

Hlavní řešitel

Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Spoluřešitel

Ing. Petr Jandáček, Ph.D.

GLASS SERVICE, a.s.

Stav
Ukončené projekty