RNDr. Jiří Vackář, Ph.D.

portret
O mně

Vědecký pracovník, seismolog

Výzkumné aktivity

• Vývoj metod a software pro automatické určování parametrů zemětřesení (PhD práce, podpořeno projektem GAUK)
• Hodnocení seismického ohrožení
• Vývoj software pro seismický přístroj ROTAFON a software pro zpracování naměřených dat
• Automatické stahování seismických dat z datacenter, automatická detekce poruch
• Určování disperze povrchových vln a výpočet rychlostních modelů zemské kůry
• Výstavba a údržba seismických stanic v rámci projektu RINGEN

Vyvíjený software

MouseTrap: Python/ObsPy modul pro automatickou detekci dlouhoperiodických poruch v seismických záznamech
ISOLA-ObsPy: Python/ObsPy modul pro automatické určování mechanismu seismického zdroje

Řešené projekty

Automatické určování zdrojových parametrů zemětřesení zaznamenaných v lokálních sítích (WEBNET, REYKJANET) za účelem lepšího porozumění struktuře zlomů v příslušných geologických strukturách
Program podpory perspektivních lidských zdrojů – postdoktorandů
2020–2021

 • Brokešová, J., J. Málek, J. Vackář, F. Bernauer, J. Wassermann and H. Igel (2021). Rotaphone-CY: The Newest Rotaphone Model Design and Preliminary Results from Performance Tests with Active Seismic Sources. Sensors, 21(2), 562. doi

 • Bernauer, F., K. Behnen, J. Wassermann, S. Egdorf, H. Igel, S. Donner, … and J. Brokesova (2021). Rotation, Strain, and Translation Sensors Performance Tests with Active Seismic Sources. Sensors, 21(1), 264. doi

 • Ademović, N., V. Demir, S. Cvijić-Amulić, J. Málek, I. Prachař, and J. Vackář (2021). Compilation of the seismic hazard maps in Bosnia and Herzegovina. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 141, 106500, doi.

 • Málek, J. and J. Vackář (2019). Site-specific probabilistic seismic hazard of Prague (Czech Republic). Journal of Seismology, 23(6), 1223-1232. doi

 • Málek, J., J. Brokešová, and J. Vackář (2017). Mid-European seismic attenuation anomaly, Tectonophysics, 557–577, doi. PDF, supplement

 • Vackář, J., J. Burjánek, F. Gallovič, J. Zahradník, and J. Clinton (2017). Bayesian ISOLA: new tool for automated centroid moment tensor inversion, Geophys. J. Int., 210(2), 693–705. PDF

 • Vackář, J., J. Burjánek, and J. Zahradník (2015). Automated detection of long-period disturbances in seismic records; MouseTrap code, Seismological Research Letters, 86, 442–450,
  doi. PDF, software

 • Novotný, O., J. Vackář, and E. Sokos (2015). Dispersion of love waves from the 2010 Efpalio earthquake in the Corinth Gulf region, Greece. J. of Seismology, 19, 801–806, doi. PDF

 • Vackář, J., J. Zahradník, and E. Sokos (2014). Strong fast long-period waves in the Efpalio 2010 earthquake records: explanation in terms of leaking modes. J. of Seismology 18, 81–91, doi. PDF supp1 supp2
PhD. student - domovská organizace

Univerzita Karlova v Praze, Matematicko - ­fyzikální fakulta, Katedra geofyziky

PhD. student - téma disertační práce

Automated determination of earthquake source parameters, Školitel: prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc.

Ukončené projekty

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Přednášky

Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) UK Praha, přednáší Jiří Vackář z ÚSMH AV ČR.

Články / Knihy

Veletrh vědy, největší popularizační akci svého druhu v České republice, navštívilo na výstavišti PVA EXPO Praha ve dnech 19.–21. května čtrnáct tisíc lidí. Fotografie z veletržního stánku ÚSMH naleznete ve fotogalerii na webových stránkách ústavu: www.irsm.cas.cz/Fotogalerie/Akce/Veletrh-vedy.