Interaktivní mapa seismického ohrožení České republiky

Interaktivní mapa seismického ohrožení České republiky

Cílem je vytvoření interaktivní mapy seismického ohrožení ČR podle nejnovějších vědeckých poznatků a zavedení systému její průběžné aktualizace. Mapa bude splňovat požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii pro ocenění seismického ohrožení při umísťování jaderných zařízení. Bude sloužit jako podklad při posuzování seismické bezpečnosti jadernách zařízení. Interaktivní mapa umožní lepší posuzování také nejaderných staveb, zařízení a infrastruktury. Systém průběžné aktualizace umožní zohledňovat nové poznatky na vědním oboru seismického ohrožení a zkušenosti z nedávnýh zemětřesení.

Číslo grantu

TK03010160, Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

Grantová agentura

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Řešen v letech

2020-2023

Hlavní řešitel

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR,v.v.i. 
RNDr. Jiří Málek, Ph.D. 
Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D. 
RNDr. Jiří Vackář, Ph.D. 
Mgr. Renata Lukešová (Gaždová), Ph.D. 
Mgr. Jan Valenta, Ph.D.

Spoluřešitel

RNDr. Ivan Prachař CSc. 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Ke stažení
Stav
Ukončené projekty