Bezkontaktní měření povrchu MarSurf TS 50/4 (Mahr, Německo)

Bezkontaktní měření povrchu MarSurf TS 50/4 (Mahr, Německo)

Bezkontaktní 3D měření je vhodné pro vyšetření topografie a struktury různých typů povrchů. Díky rychlé a optické skenovací proceduře nabízí vhodnou metodu pro získání informací o povrchové struktuře včetně standardních parametrů drsnosti (liniové i plošné).

Image
marsurf_1
Image
marsurf_4
Image
marsurf_6

Bezkontaktní měření povrchu MarSurf TS 50/4

3D - bezkontaktní měření porézního povrchu

Bezkontaktní měření povrchu MarSurf TS 50/4